title

بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از محیط های آبی

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and درگاهی, علی and علیدوست, سمیه (1391) بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از محیط های آبی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 آبان 1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده بهداشت.

[img]
Preview
Text - Published Version
493kB

Official URL: http://www.iaeh.ir/10/Fifteenth-National-Conferenc...

Persian Abstract

هدف: با توجه به تشدید آلودگی منابع آب اعم از آب رودخانه ها، دریاچه ها و سد ها به مواد آلی طبیعی و همچنین به دلیل ویژگی های خاص این مواد از جمله ایجاد بو، مزه نامطبوع و تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی که اغلب سرطان زا می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی طبیعی از آب آشامیدنی می باشد. روش کار: این مطالعه به صورت تحقیق توصیفی-مقطعی بوده که جهت انجام آن مبادرت به نمونه برداری از آب رودخانه قره سو(بالا و پایین دست پل کمربندی) و خروجی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فارابی کرمانشاه و همچنین تهیه نمونه های حاوی مواد آلی هوموس(A،B،C،D)، نمونه های حاوی سموم دیازینون و D-4-2 گردیده است. سپس جذب نمونه ها در طول موج nm7/253 توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و نیز COD آن ها اندازه گیری گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان پراکسید هیدروژن، میزان حذف COD در نمونه های آب رودخانه قره سو و همچنین نمونه های حاوی هوموس و خروجی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فارابی افزایش یافته، بطوریکه بیشترین میزان حذف برای نمونه های پایین دست رودخانه(75%)، هوموسA(81%) و برای نمونه تصفیه خانه(19/74%) در میزانmg/l 10 پراکسید هیدروژن بدست آمد. همچنین میزان جذب برای تمامی نمونه ها با افزایش میزان پراکسید هیدروژن، کاهش یافته است. ضرایب همبستگی بین میزان حذف COD و میزان جذب نمونه ها برای بالادست و پایین دست رودخانه قره سو، هوموس A،B،Cو D، سموم دیازینون و D-4-2 به ترتیب 2=0/94 R، R 2=0/95 ،=0/94 R2، R2=0/92،=0/92 R2 ، R2=0/93، R2=0/93و R2=0/97بدست آمد. بحث ونتیجه گیری: نتیجه این بررسی نشان داد که پراکسید هیدروژن قابلیت حذف مواد آلی از آب آشامیدنی را داشته بطوریکه بیشترین میزان حذف توسط این روش در غلظت بالای پراکسید هیدروژن مشاهده گردید. از طرفی می توان با استفاده از میزان جذب نمونه ها، غلظت CODمواد را بدست آورد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عبداله درگاهی
نویسنده مسئول :سمیه علیدوست
Uncontrolled Keywords:مواد آلی، پراکسید هیدروژن، تصفیه آب، محیط های آبی
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:5679
Deposited By: Dr Abdollah Dargahi
Deposited On:28 Feb 1393 08:20
Last Modified:28 Feb 1393 08:20

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...