title

شناسایی انواع پلاستیک و تعیین درصد وزنی آنها در پسماندهای عادی منازل مسکونی شهر اردبیل

یحیوی بامداد, سپیده and ناصری, نیلوفر and عطارمدرکی, فرناز and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1393) شناسایی انواع پلاستیک و تعیین درصد وزنی آنها در پسماندهای عادی منازل مسکونی شهر اردبیل. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
629kB

Official URL: http://iauep.ir

Persian Abstract

بیان مسئله و هدف: یکی ازمهمترین اجزای تشکیل دهنده پسماندهای جامدشهری، پلاستیک می باشد. بااینکه درصدوزنی پلاستیک ها درزباله¬های خانگی کم می باشد، اما به دلیل مشکلات زیست محیطی لازم است میزان مصرف آن کنترل گردد. این مطالعه باهدف شناسایی انواع پلاستیک وتعیین درصد وزنی آنها درپسماندهای عادی منازل مسکونی شهراردبیل درسال1392انجام گرفت. روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی، پسماندهای عادی30خانوارانتخاب شده از3منطقه شهراردبیل به مدت هفت روز متوالی جهت شناسایی انواع پلاستیک وتعیین درصدوزنی آنها آنالیز فیزیکی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار Excel انجام شد. یافته¬ها: میانگین سرانه تولیدپسماندعادی دربین خانورهای تحت مطالعه درمناطقA ، B وC به ترتیب 225/85 ، 292/57و 289/25 گرم درروز بدست آمد. میانگین درصد وزنی پلاستیک های PETE و HDPEدرپسماندهای عادی خانوارهای مناطق 3گانه به ترتیب 0/73 و 0/2 بدست آمد. همچنین میانگین درصد وزنی سایر انواع پلاستیک ها ( LDPE ، PS و OTHER) دربین پسماندهای عادی، به ترتیب 1/33، 0/18 و0/2 تعیین گردید. پلاستیک های PVC و PP درپسماندهای عادی خانوارهای تحت مطالعه وجود نداشت. نتیجه گیری: ازبین انواع مختلف پلاستیک ها، بیشترین درصد وزنی مربوط به پلاستیک LDPEبود. از آنجایی که PETE و HDPE بیشتر از سایر پلاستیک ها قابلیت بازیافت دارند، لذا تفکیک از مبدأبایستی درراس برنامه های مدیریت پسماندهای عادی قرارگیرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سپیده یحیوی بامداد
نویسنده :نیلوفر ناصری
نویسنده :فرناز عطارمدرکی
نویسنده :عزیزه عالی پناه
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
Uncontrolled Keywords:پلاستیک، پسماند، اردبیل
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:5683
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:03 Mar 1393 12:34
Last Modified:03 Mar 1393 12:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...