title

مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی و اسکیزوفرنی

مولوی, پرویز and قمری گیوی, حسین and وطن خواهی, اکبر and شرقی, افشان and جودی, میترا (1389) مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی و اسکیزوفرنی. در: سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک ونوجوان, 13-15 مهر 1389, دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی.

[img]
Preview
Text - Published Version
82kB

Official URL: http://www.iranpa.org/Portal/LinkClick.aspx?fileti...

Persian Abstract

هدف: هدف این پژوهش، مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، اسکیزوفرنی و افراد سالم بهنجار بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه ای است . بدین منظور 60 نفر آزمودنی ( 20 نفر بیمار اسکیزوفرنی، 20 نفر بیمار خلقی دو قطبی و 20 نفر افراد سالم بهنجار) براساس تشخیص به روش نمونه DSM-IV-TR روانپزشک و مصاحبه بالینی براساس گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. هر سه گروه از نظر ویژگیهای دموگرافیک (سن و جنس ) با همدیگر همتاسازی شدند و توسط آزمون نظریه ذهن که متشکل از آزمون های باور نادرست دستۀ اول و آزمون های مصور بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند . داده.های و با ابزار آماری تحلیل SPSS بدست آمده با استفاده از نرم افزار تحلیل LSD وآزمون تعقیبی ( ANOVA) واریانس یک طرفه گردیدند. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد بیماران اسکیزوفرنی ضعیفتر از بیماران ، (P <0/ درنظریه ذهن به طور معنی داری ( 05 خلقی دو قطبی و افراد سالم بهنجار است . همچنین عملکرد بیماران،(P <0/ خلقی دو قطبی در نظریه ذهن به طور معنی داری ( 05 ضعیفتر از افراد سالم بهنجار است. بحث و نتیجه گیری : این بررسی نشان داد که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و خلقی دو قطبی در پیش بینی رفتار خود و دیگران و درک تعاملات اجتماعی (نظریه ذهن ) نقص دارند . و این نقص می تواند به عنوان یک عامل آسیب پذیری عمل کند .همچنین این بررسی نشان داد که نقص در نظریه ذهن علاوه بر بیماری اسکیزوفرنی درسایر بیماریهای پسیکوز نیز وجود دارد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پرویز مولوی
نویسنده :حسین قمری گیوی
نویسنده :اکبر وطن خواهی
نویسنده :افشان شرقی
نویسنده :میترا جودی
Uncontrolled Keywords:نظریه ذهن، خلقی دو قطبی، اسکیزوفرنی، سالم، داستانهای باورنادرست، داستانهای مصور
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:5706
Deposited By: Dr Parviz Molavi
Deposited On:12 Mar 1393 11:09
Last Modified:10 Jul 1393 07:38

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...