title

بررسی عملکرد دو روش برج هوادهی و پرمنگنات پتاسیم درحذف آهن از آب زیرزمینی

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and امیریان, طاهره (1393) بررسی عملکرد دو روش برج هوادهی و پرمنگنات پتاسیم درحذف آهن از آب زیرزمینی. در: اولین همایش ملی معماری عمران ومحیط زیست شهری, 1 خرداد 1393, دانشکده شهید مفتح همدان.

[img]
Preview
Text - Published Version
438kB

Official URL: http://architecture.bonyadhamayesh.ir/fa/

Persian Abstract

با توجه به مشکلاتی که آهن موجود در آب زیرزمینی در تأسیسات خانگی، تجاری، صنعتی و در تصفیه خانه ها ایجاد می کند حذف آنها در جاییکه غلظت آن ها بیش از حد مجاز باشد ضرورت دارد. در این تحقیق کارایی دو روش سیستم برج هوادهی و پرمنگنات پتاسیم بصورت جداگانه جهت حذف آهن از منابع آب زیرزمینی مطالعه گردیده است. برای انجام این تحقیق، پایلوت ستون برج هوادهی از جنس PVC با قطر cm15 و ارتفاعcm 150 که از قطعات لوله خرطومی پر گردید طراحی، اجرا و راه اندازی گردید. در pH های اولیه 5، 7 و 9 و غلظت های اولیه آهن mg/l 2، 3 و 4 از خروجی سیستم، نمونه برداری صورت گرفت. همچنین برای تعیین کارایی پرمنگنات پتاسیم ، غلظتmg/l 1 آهن تهیه شده و غلظت هایmg/l 4/1- 2/0 پرمنگنات پتاسیم به آن اضافه گردید. میزان جذب نمونه ها در طول موج nm510 توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در pH های 5، 7، 9 کارایی سیستم برج هوادهی در حذف آهن برای غلظت های اولیه آهنmg/l 2، 3، 4 به ترتیب 53، 48،46%، 66، 65، 62% و 85،81، 78 درصد بود. با توجه به نتایج می توان گفت که با افزایش pH و کاهش غلظت اولیه آهن ورودی کارایی سیستم هوادهی در حذف آهن از آب زیرزمینی افزایش یافته است. در حالیکه با افزایش غلظت پرمنگنات پتاسیم، میزان حذف آهن افزایش یافته بطوریکه در غلظتmg/l 4/1 پرمنگنات پتاسیم میزان حذف آهن به حدود81 درصد رسید.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عبداله درگاهی
نویسنده :مقداد پیرصاحب
نویسنده مسئول :طاهره امیریان
Uncontrolled Keywords:آهن، آب زیرزمینی، برج هوادهی، پرمنگنات پتاسیم، تصفیه آب، کیفیت آب
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:5789
Deposited By: Dr Abdollah Dargahi
Deposited On:02 Apr 1393 06:16
Last Modified:02 Apr 1393 06:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...