title

ارتباط مصرف غذاهاي فوري و آماده با شاخص ها آنتروپومتریک در بین كودكان 12-7 ساله شهرستان اردبیل در سال 1392

نعمتی, علی and براک, منوچهر and متین, سمیرا (1393) ارتباط مصرف غذاهاي فوري و آماده با شاخص ها آنتروپومتریک در بین كودكان 12-7 ساله شهرستان اردبیل در سال 1392. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
28kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
554kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

407kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

454kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله: امروزه با پیشرفت علم، فن آوری و صنعت، شیوه زندگی تغییر کرده است و شاهد کم رنگ شدن سنت ها و آداب فرهنگ های بومی از جمله در زمینه تغذیه و آداب و رفتارهای غذایی هستیم و در بسیاری از جوامع استفاده از غذاهای فوری (فست فود) دارند رواج پیدا کرده است. برخی از مطالعات رابطه بين دريافت غذاهاي آماده با پائین بودن ميزان يادگيري و افزايش BMI و كيفيت پايين رژيم غذايي را گزارش کرده اند. با توجه به این که مطالعه علمی در زمینه مصرف غذاهای فوری در بین کودکان و نوجوانان شهر اردبیل و ارتباط آن با شاخص ها آنتروپومتریک انجام نگردیده است بنابراین مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می رسد. مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی آینده نگر می باشد. در ابتدا لیست تمامی مدارس سطح شهر شهرستان اردبیل با مراجعه به اداره کل آموزش پرورش استخراج کرده و سپس تمامی مدارس را براساس منطقه به شش خوشه تقسیم بندی کردیم و در میان خوشه ها با توجه به کدی که به هر مدرسه تعلق می گیرد به صورت کاملا تصادفی5 مدرسه انتخاب گردید. سپس به مدارس مراجعه و 20 دانش آموز به صورت تصادفی(شماره زوج در دفتر نمره) انتخاب کرده و به آنها چک لیست های که از قبل طراحی شده است را دادیم. چک لیست ها حاوی اطلاعات افراد از جمله اطلاعات دموگرافیک کودکان، مقطع تحصیلی، نوع و میزان و تعداد در هفته مصرف فست فودها در کودکان و خانواده آنها، قد و وزن کودکان و ... بود. پس از تکمیل چک لیست ها اطلاعات هر چک لیست را وارد برنامه SPSS v16 کردیم. نتایج : این مطالعه بر روی اطلاعات 600 کودک انجام شد که 5/54 درصد دختر و سایرین پسر و میانگین سنی آنها 35/8 سال بود. 7/66 درصد کودکان BMI نرمال، 66/8 درصد اضافه وزن و 5/5 درصد نیز چاق بودند. در بررسی میزان مصرف فست فود مشاهده شد که میزان مصرف سوسیس 54/0، کالباس 44/0، همبرگر 58/0، سیب زمینی سرخ کرده 44/3 و پیتزا 40/0 واحد/بار در هفته بود. همچنین مشاهده شد که میانگین میزان وزن غذای روزمره کودکان 41/766 گرم، پروتئین 56/48 گرم، چربی 02/102 گرم، کالری 20/1665 کیلوکالری و کربوهیدرات 23/146 گرم می باشد. پس از تحلیل داده ها مشاهده شد که میان مصرف کالباس(بار مصرفی) و BMI و میان مصرف غذاهای آماده(به جزء همبرگر) با تعداد خانوار ارتباط معنی داری وجود دارد و ولی میان سایر غذاهای آماده با BMI، جنسیت و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری مشاهده نشد. همچنین میان وزن غذای مصرفی، پروتئین، چربی، کالری و کربوهیدرات با BMI و جنسیت ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط مطلوبی میان افزایش مصرف فست فود و افزایش BMI در کودکان دبستانی اردبیل وجود ندارد.

Title

Relationship between fast food and Anthropometric indices in Ardabil children's 12-6 years old in 2013

English Abstract

Introduction: Today, with advances in science, technology and industry, lifestyles have changed and we can see fading of traditions and indigenous cultures in areas such as nutrition and food behavior; and in many communities fast foods consumption have been promoted. Some studies have reported a relationship between fast food with low learning rate, increased BMI and low quality of diet. Regarding to that scientific study has not been performed on fast food consumption field among children and adolescents in the Ardabil city and its relation to anthropometric indices, so that, the study in this field seems to be necessary. Material and Method: Current study is a prospective, descriptive and analytical study. At first the list of all schools in Ardabil was extracted by reffering to the Office of Education and then all schools was divided into 6 clusters based on area, and among the clusters according to the code of each school was selected 5 schools randomly. Then was reffered to the schools and 20 students selected randomly (couples number in the score notebook) and was given them check list which has already been designed. Check lists contained demographic information about children, education level, type, amount and number of fast food consumption per week by children and their families, height and weight of children, etc. After completing them their information were analyzed by SPSS v16 software. Results: This study was performed on the data from 600 children that 54.5% were girl and their average age was 8.35 years. 66.7% of children were with normal BMI, 8.55% with overweight and 5.5% with obese. In review was found that the consumption of sausage was 0.54, Kielbasa 0.44 , burgers 0.58, fries 3.44 and pizza 0.40 unit per week. It was also observed that the average weight of children's daily food was 766.41g, protein 48.56g, fat 102.02g, calories1665.20 kcal and carbohydrates 146.23g. After analyzing the data, it was observed that there was a significant relationship between the consumption of bacon(time consuming) and BMI and also between fast food consumption (except burgers) with number of family whereas there was found no relation between other fast food with BMI, gender and education level. Also, was found no significant relationship between the weight of consumed food, protein, fat, calories and carbohydrates with BMI and gender. Conclusion: The results showed that there was not enough good correlation between the increased fast food consumption and BMI in primary school children in Ardabil.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی نعمتی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :سمیرا متین
Additional Information:شماره پایان نامه: 0484
Uncontrolled Keywords:فست فود، آنتروپومتریک، شهرستان اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Fast food, Anthropometric, Ardabil city
Subjects:QT physiology
WD Nutrition Disease and metabolic diseases
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:5896
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:03 Jun 1393 04:36
Last Modified:17 Feb 1399 08:42

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...