title

تاثیر آموزش مبتنی بر حل مسئله بر سطوح یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در درس میکرب شناسی پزشکی

بهادر, عباس (1391) تاثیر آموزش مبتنی بر حل مسئله بر سطوح یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در درس میکرب شناسی پزشکی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

[img]
Preview
Text - Published Version
261kB

Official URL: http://congress.arums.ac.ir/index.php/IICM/5/sched...

Persian Abstract

مقدمه: هدف از آموزش پزشکی ، تربیت افرادی توانمند است که علاوه بر داشتن اطلاعات محض ، دارای توان استدلال ، خلاقیت، تفکر نقادانه ، باز انديشی(Reflective)و بکارگیری مهارت های بالینی باشند و بصورت فعال به يادگيري بپردازند. آموزش مبتنی بر حل مسئله که روشی دانشجو محور است با اهداف يادگيري از قبل مشخص در قالب طرح مسئله، از طریق تجزيه و تحليل ، ارائه راهکارها و در نهایت حل مسئله و بدست آوردن دانش بيشتر تا حد زیادی این نیاز را مرتفع می سازد. اهداف: در این مطالعه، بازده آموزشی روش یادگیری بر اساس حل مسئله و تاثیر آن بر سطوح یادگیری دانشجويان تحصیلات تکمیلی میکرب شناسی پزشکی و باکتری شناسی پزشکی دانشکده پزشکی و رزیدنت های دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانمطالعه شده است. روش تحقیق: در يك مطالعه نيمه تجربي، تاثیر آموزش مبتنی بر حل مسئله بر سطوح یادگیری 23 نفر از رزیدنت های دندانپزشکی 2 ورودی متفاوت دانشکده دندانپزشکی ، تعداد 12 نفر از دانشجويان دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی 3 ورودی متفاوت در 3 دوره مجزا و 15 نفر از دانشجويان کارشناس ارشد میکرب شناسی پزشكي از 3 ورودی متفاوت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درمانی بهداشتی تهران بصورت مجزا، در بازه زمانی سال 1386 تا سال 1391 بررسی شد. در این مطالعه، تدریس بخش هایی از میکرب شناسی پزشکی برای دانشجويان تحصیلات تکمیلی میکرب شناسی پزشکی و باکتری شناسی پزشکی دانشکده پزشکی و تمامی میکرب شناسی پزشکی برای رزیدنت های دندانپزشکی بر اساس سر فصل های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روش يادگيري بر اساس حل مسئله انجام شد. میزان یادگیری دانشجویان از طریق آزمون کتبی در در حوزه های شناختی دانش و توانائی ها و مهارت های ذهنی ( فهمیدن، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) در قالب آزمون قبل در ابتدای شروع هر مبحث درسی و آزمون بعد به همراه برگه نظر سنجی بلافاصله پس از هر مبحث درسی و نیز درپایان آن ترم تحصیلی ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري t مستقل و زوج تحليل شد. یافته ها: در حوزه توانائی ها و مهارت های ذهنی فهمیدن و کاربرد، نمرات آزمون بعد در پایان ترم تحصیلی بطور معني داري بيشتر از آزمون قبل بود (P=0.02)، اما از آزمون بعد، بلافاصله پس از پایان هر مبحث درسی اختلاف معنی داری نداشت(P=0.6). در سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی نمرات آزمون بعد در پایان ترم تحصیلی بطور معني داري بيشتر از آزمون قبل بود (P=0.02)اختلاف ميانگين پاسخ هاي صحيح به سؤالات در سطح شناختی دانش در آزمون های بعد نسبت به آزمون قبل بطور معني داري افزایش نداشت(P=0.06). همچنين رضايت دانشجويان از تدريس به شیوه يادگيري بر اساس حل مسئله از نظر آماری معنی دار بود(P<0.0001). ارزیابی دانشجویان در هر دو حيطه ايجاد حس مشاركت و علاقمندي به مطالعه بيشتر در يادگيري بر اساس حل مسأله ، تاثیر معنی دار این روش در حیطه های مورد را نشان داد(P<0.0001). نتيجه گيري: آموزش به روش یادگیری بر اساس حل مسئله در ارتقای توانائی ها و مهارت های ذهنی و یادگیری ماندگار موثر می باشد. در روش يادگيري بر اساس حل مسئله، دانشجويان بيشتر به سمت تفكر هدايت مي شوند. همچنين اين روش با ايجاد حس مشاركت گروهي موجب ايجاد انگيزش براي مطالعه بيشتر مي شود.

Title

The Effect of Problem-based Learning on Learning Levels of Postgraduate Students During Medical Microbiology Training in Tehran University of Medical Sciences

English Abstract

Background & Objectives: The goal of medical education, is training empowers individuals in addition to pure information, with the reasoning, creativity, critical and reflective thinking, and applying clinical skills and actively engage in learning. In this study, the efficiency of problem-based learning and its impact on the educational achievement of postgraduate students of medical microbiology and dental residencies have been studied. Methods: This quasi-experimental study compares students learning before and after problem-based learning manner. All subjects of medical microbiology were taught in problem-based manner for 12 Ph.D postgraduate students of medical bacteriology, 15 MSc postgraduate medical microbiology and 23 dental residencies from Tehran University of Medical Sciences (TUMS), in the academic year 2007-12. Students were evaluated through a pre-test at the beginning of the semester and a post-test which was held at immediately after the teaching and the end of the semester. Data was analyzed by SPSS software using independent T-test and paired T-test. Results: In the field of mental ability and skills to understand and use, post-test scores were higher than the pre-test scores significantly (P=0.02). But post-test, immediately after the end of each lesson topic were no significant differences (P=0.6). In the levels of analysis, synthesis and evaluation, post-test scores the end of the semester were higher than the pre-test at the beginning of the semester(P=0.02). There was no significant difference in the mean of correct answers to post-test questions in the cognitive level of knowledge and the pre-test scores (P=0.06). The satisfaction of teaching students to practice problem- based learning was a statistically significant (P<0.0001). Participation and interest was significantly effective, in both areas of study in the problem-based learning (P<0.0001). Conclusion: Problem-based learning Improve mental abilities, skills and lasting learning. In the problem -based learning methods, students are directed more toward thinking. Moreover, this methods creates a sense of participation and the motivation for further study.Students are encouraged to reflect more, and avoid memorizing the material in PBL methods. Moreover, this methods motivates students to study more by encouraging them into more group interaction.

Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : انگلیسی
نویسنده مسئول :عباس بهادر
Uncontrolled Keywords:میکرب شناسی پزشکی، سطوح یادگیری ، آموزش مبتنی بر حل مسئله
کلیدواژه ها (انگلیسی):Problem Based Learning; Microbiology; Medical Education
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
QW Microbiology and Immunology
Divisions:Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > University of Management Conferences and Congresses
ID Code:5913
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:08 Jun 1393 07:15
Last Modified:08 Jun 1393 07:15

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...