title

بررسی شیوع اختلال بیش فعالی - کم توجهی در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1387-1388

ابوالحسن زاده, مسلم ، مولوی, پرویز (1392) بررسی شیوع اختلال بیش فعالی - کم توجهی در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1387-1388. در: ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, 28-26 شهریور 1392, تبریز - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
49kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
70kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://6thcap.tbzmed.ac.ir

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: اختلال بیش فعالی کم توجهی از شایعترین اختلالات روانپزشکی اطفال است.هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال بیش فعالی –کم توجهی و عوامل سببی آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل بود. روش کار: به این منظور این مطالعه به روش مقطعی – توصیفی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی طبقه بندی شده بر روی 2826 کودک دبستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1387-1388 انجام شد. در مرحله اول اطلاعات این مطالعه با استفاده از پرسش نامه ADHD که مبتنی بر 18 ملاک DSM_IV بود و توسط والدین و معلمان دانش آموزان پر شد جمع آوری شد و سپس مصاحبه دانش آموزان توسط روانپزشک در مرحله دوم انجام شد. یافته های اتین مطالعه با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج این مطالعه فراوانی کلی اختلال بیش فعالی – کم را به میزان 8/9 درصد نشان داد.شایعترین نوع آن زیر گروه بیش فعال –تکانشگر (8/6 درصد)و نیز این مطالعه نشان داد که شیوع بیش فعالی –کم توجهی در پسران بیش از دختران بوده اکثر آنها متولد تیر ماه و در یک سوم موارد نارس و در 2/49 درصد سابقه حضور در مهدکودک را داشتند. میانگین نمره انضباط و معدل گروه بیش فعال –کم توجه تفاوت معنی داری با گروه دانش آموزان غیر بیش فعال –کم توجه داشت.((p<0.001. نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که اختلال بیش فعالی کم توجهی در کودکان دبستانی شیوع نسبتا بالایی دارد و به این دلیل لزوم شناسایی و درمان مناسب آن در سالهای پیش از شروع مدرسه قویا مورد توصیه است. این روش میتواند سبب بهبود وضعیت تحصیلی و ارتباط کودک- والد/ کودک معلم و کودک- کودک شود.

عنوان انگليسي

dettermination of prevalence of hyperactivity disorder -attention deficit in primary school students of ardabil sity in academic session 2008- 2009


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :مسلم ابوالحسن زاده
نویسنده مسئول :پرویز مولوی
کلید واژه ها:اختلال بیش فعالی کم توجهی، شیوع، کودکان دبستانی
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :5934
ارائه شده توسط : دکتر پرویز مولوی
ارائه شده در تاریخ :10 خرداد 1395 10:23
آخرین تغییر :10 خرداد 1395 10:23

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...