title

بررسی اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه مغزی و اختلالات حرکتی در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی

پناهپور, حمداله and گل محمدی, محمد قاسم and نوری, محمد (1393) بررسی اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه مغزی و اختلالات حرکتی در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

590kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
77kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
299kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمينه و هدف: اهميت مسئله و ضرورت انجام طرح: سكته مغزي سومين عامل مرگ و معلوليت در بسياري از جوامع انساني است. هر ساله ميليونها انسان از اين بيماري رنج مي برند. به جهت پيچيدگي عوامل پاتوفيزيولو‍ﮊيك دخيل درايسكمي مغزي و نبود اثرات رضايتبخش از مطالعات تك عاملي به نظر مي رسد نمي¬توان انتظار داشت يك داروي نوروپروتكتيو به تنهايي اثرات سودمندي در درمان سكته مغزي داشته باشد. مطالعات متعددي نشان داده است كه درمان تركيبي سكته مغزي با استفاده از داروهايي كه مكانيسمهاي اثر متعددی دارند مي تواند مفيدتر بوده و اثرات درماني تشديد شده اي را ايجاد بكنند. در مطالعه¬ی حاضر اثرات درمان ترکیبی كندسارتان و آلفا توكوفرول مهمترين فرم بيولوژيك فعال ويتامين E مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش تحقيق : در اين مطالعه پنج گروه از حيوانات شامل گروه شاهد، كنترل ايسكميك، و گروههاي ايسكميك دريافت كننده كندسارتان (0.3mg/kg) ، آلفاتوكوفرول (30mg/kg)و دريافت كننده درمان تركيبي هر دو عامل مورد مطالعه قرار گرفتند. برای ایجاد ایسکمی موضعی مغز از روش انسداد شریان میانی معز با استفاده از فیلامان مخصوص استفاده ¬شد. 24 ساعت پس از وقوع انسداد موقت شریان میانی مغز حیوانات از نظر اختلالات حرکتی بر اساس معیار 5 نمره ای استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس زير بيهوشي عميق سر حیوان جدا شده و برشهای به ضخامت 2 میلیمتر از مغز حیوان تهیه شده و رنگ آمیزی می شد. پس از آن از برشها توسط دوربین دیجیتال عکس تهیه شد و سطح ناحیه آسیب دیده با استفاده از نرم افزار مخصوصی اندازه گیری شده و حجم ضایعه محاسبه شد. ادم مغزي با تعيين محتواي آب بافت مغز ارزيابي شد. نمونه هاي بافتي تهيه شده از منطقه ايسكميك نيمكره آسيب ديده بر اساس پروتكل پذيرفته شده اي جدا شده و طي فرايند ويژه اي آماده سازي شده و با استفاده از سيستم HPLC براي اندازه گيري گلوتاتيون و مالون دي الدهايد مورد استفاده قرار گرفتند. يافته ها: وقوع سكته مغزي در گروه كنترل ايسكميك سبب بروز ضايعه مغزي وسيع و اختلالات حركتي شديدي شد. همچنين اده مغزي شديدي در نيمكره درگير مغز ايجاد شد. درمان ترکیبی كندسارتان و آلفا توكوفرول بطور معني داري حجم ضايعه مغزي را كاهش داده و اختلالات حركتي ايجاد شده را بهبود بخشيد. همچين اين مداخله درماني ضمن كاهش معني دار ادم مغزي شاخصهاي اكسيداتيو استرس اصلاح كرده و ظرفيت دفاع آنتي اكسيداني بافت مغز را افزايش داد. كه از اين نظر اثرات درمان تركيبي بطور معني داري بيش از درمان تك مداخله اي با كندسارتان بود. نتيجه گيري : درمان ترکیبی كندسارتان و آلفا توكوفرول حجم ضايعه مغزي را كاهش داده و ادم ايسكميك مغزي را تقليل داد. اين اثرات محافظتي و درماني ممكن است از طريق ارتقاء ظرفيت دفاع آنتي اكسيداني بافت مغز صورت گرفته باشد.

Title

Effects of the combination therapy with ‍candesartan and alpha tocopherol on brain injury and neurological outcome following brain ischemia in experimental model of transient focal cerebral ischemia in rats

English Abstract

Background & objective: We examined the effects of post-ischemic blockade of angiotensin AT1 receptors by candesartan on cerebral infarction and formation of edema. Materials and methods: Male Sprague-Dawley rats were divided into three groups, sham, control ischemic, and candesartan-treated (0.3 mg/kg) ischemic. Transient focal cerebral ischemia was induced by 90-min-long occlusion of the left middle cerebral artery followed by 24-h-long reperfusion. Neurological deficit score was evaluated at the end of the reperfusion period. Thereafter, the animals were randomly selected and used for three projects: (i) Measurement of the infarct volumes, (ii) investigation of ischemic brain edema formation using a wet/dry method, and (iii) assessment of the malondialdehyde (MDA) and reduced glutathione (GSH) concentrations using a HPLC technique. Results: Induction of cerebral ischemia in the control group produced considerable infarctions in the cortex and striatum in conjunction with severely impaired motor functions. Candesartan treatment significantly reduced the infarct volumes and improved the above functions. The water content in the left (lesioned) hemisphere was considerably elevated in the control ischemic group. Candesartan treatment significantly lowered the water content in the ischemic lesioned hemisphere, retained tissue GSH level, and led to a lower MDA production. Conclusion: The AT1 receptor blockade by candesartan treatment can noticeably decrease ischemic brain injury and attenuate edema formation likely via increasing the antioxidant activity.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حمداله پناهپور
استاد مشاور :محمد قاسم گل محمدی
نگارنده :محمد نوری
Additional Information:شماره پایان نامه: 0490
Uncontrolled Keywords:سكته مغزي، ادم مغزي ، كندسارتان، آلفاتوكوفرول، گلوتاتيون، مالون دي آلدهايد
کلیدواژه ها (انگلیسی):Stroke, brain edema, candesartan, malondialdehyde, glutathione
Subjects:QS Human Anatomy
QT physiology
QV pharmacology
WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology
ID Code:5977
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:12 Jul 1393 08:24
Last Modified:17 Feb 1399 08:17

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...