title

یافتن حس آرامش: یک مطالعه پدیدارشناسی از نقش قران و باورهاي مذهبی در زندگی بیماران دیابتی

یزدانی, افشین and آقامحمدی, معصومه and حسین زاده, سعید (1391) یافتن حس آرامش: یک مطالعه پدیدارشناسی از نقش قران و باورهاي مذهبی در زندگی بیماران دیابتی. در: اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 19-20 شهریور 1391, اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب.

[img]
Preview
Text (ImageMagick conversion from image to application/pdf) - Published Version
136kB

Official URL: http://www.gpas.ir/index.htm

Persian Abstract

مقدمه: از عوامل موثر بر کنترل قند خون در افراد دیابتی علاوه بر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و دریافت به موقع داروها، کاهش استرس مي باشد. يكي از راههاي كاهش استرس، ايجاد حس آرامش در اين بيماران است. مطالعه حاضر به دنبال يافتن راههاي ايجاد احساس سلامتي و آرامش در تجربيات بيماران ديابتي بود. مواد و روشها: اين مطالعه يك مطالعه كيفي است كه با روش پدیدارشناسی انجام گرفت. 22 بيمار دیابتی که تجربه حداقل یک سال ابتلا به دیابت نوع دو را داشته و مایل به بيان این تجربیات بودند با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های نيمه ساختارمند جمع آوري گرديد. تمام گفتگوها ضبط و به طور کامل نوشته شد و همزمان آنالیز محتوا شروع گردید. یافته ها: از مضامين مهم استخراج شده از تجربیات بيماران دیابتی در مورد راه هاي احساس آرامش، معنویت و خداگرایی مي باشد که مورد توجه ویژه شرکت کنندگان در این مطالعه بود. باورهای مذهبی به عنوان سپر و پناهگاهی در برابر تاثیرات بیماری دیابت بر سلامت از طرف شرکت کننده ها احساس و ابراز می شد. "گرايش به باورها و سلوك مذهبي"، "تسليم و رضا" و "تعهد نسبت به ارزشها" زیرمضمونهای معنویت و خداگرایی را تشکیل می دادند. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، داشتن اعتقادات معنوي و گرايشهاي مذهبي در بيماران ديابتي، عامل محركي براي زندگي و احساس آرامش آنها بوده، باعث معنادهي به بيماري از سوي بيمار شده و فرد را براي سازگاري با استرسهاي ناشي از بيماري، تقويت مي كند. بنابراين با توجه به اهميت اين عامل در ارتقاي سلامت بيماران، لازم است در آموزش و مشاوره بيماران به اين عامل مهم، بيش از پيش توجه شود تا از طريق تقويت يا ايجاد اعتقادات معنوي مثبت، بتوان حمايت روحي و رواني لازم را براي غلبه بر تنش ها در بيماران فراهم نمود.

Title

Find a sense of peace: A phenomenological study of role of religious beliefs in diabetic patients' lives

English Abstract

Introduction: One of the factors that impact on blood glucose control in diabetic patients in addition to diet, physical activity and receive timely medication is reduction of stress. One way to decrease stress, create a sense of calm in these patients. This study tries to find ways to create a sense of safety and comfort in the experiences of diabetic patients. Materials and Methods: This study has been done using the qualitative phenomenology method. 22 Diabetic women which had suffered from the type 2 Diabetes for at least one year and were willing to transfer their experiences were chosen with purposive sampling. Data were collected with semi-structured interviews. All the dialogues were recorded and written down immediately after the interview and were analyzed simultaneously with the content analysis method. Results: The major theme emerged from the experiences of diabetic patients about ways to feel health and peace that most of the participants were considered in this study, was spirituality and deism. Religious beliefs were felt as a shield and shelter against the effects of diabetes on the health of the participants. "Tendency to religious beliefs", "surrender and satisfaction" and "commitment to values," formed the subthemes of spirituality and deism. Conclusion: Having spiritual beliefs and religious tendencies in patients with chronic diseases, was the driving factor for life and sense of well-being. That also causing meaning to illness and strengthen cope with stress caused by disease, therefore It is necessary to pay more attention to their religious beliefs in consulting and training.

Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :افشین یزدانی
نویسنده مسئول :معصومه آقامحمدی
نویسنده :سعید حسین زاده
Uncontrolled Keywords:سلامتي، آرامش، دیابت، پدیدارشناسی، قران
کلیدواژه ها (انگلیسی):health, Peace, diabetes, Phenomenology,Quran
Subjects:WD Nutrition Disease and metabolic diseases
WK Endocrine System
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:5985
Deposited By: Dr Masoumeh Aghamohammadi
Deposited On:16 Jul 1393 06:26
Last Modified:16 Jul 1393 06:26

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...