title

بررسی عوامل خطر و سیر باليني مبتلایان به عفونت HIV شناخته شده در استان اردبیل طی سال های 1383 تا 1393

محمدشاهی, جعفر and حبیب زاده, شهرام and حسین زاده, محمد (1393) بررسی عوامل خطر و سیر باليني مبتلایان به عفونت HIV شناخته شده در استان اردبیل طی سال های 1383 تا 1393. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
54kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
54kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

471kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه وبیان مسئله ایدز بزرگترین بیماري عفونی کشنده و چهارمین علت مرگ در جهان می باشد. خطر پيشرفت بيماري بعد از عفونت اوليه با HIV با گذشت زمان افزايش مي يابد بررسي ها نشان داده است كه AIDS در كمتر از 5% بزرگسالان آلوده به HIV در طي دو سال پس از عفونت پيشرفت مي كند. باتوجه به مطالب گفته شده در اين مطالعه ما در نظر داريم بيماران مبتلا به HIV در سطح استان را طي سال های 1383 تا 1393مورد بررسي قرار دهيم تا بتوان از اطلاعات به دست آمده در بحث پيشگيري و درماني بيماران استفاده نمود. مواد و روش ها در این مطالعه تمام بیماران دارای پرونده در مرکز مشاوره بیماران مبتلا به HIV اردبیل طي سالهای 1383 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفتند که شامل بیماران فوت شده و تحت درمان و مراقبت بودند. برای تمام افراد فرم چک لیست مربوطه تکمیل و وارد مطالعه گردیدند. چک لیست ها حاوی اطلاعاتی از جمله اطلاعات دموگرافيك، راه هاي احتمالي ابتلا ، وضعيت بيماران هنگام تشخيص، سير بيماري، زمان شروع درمان، طول مدت درمان ، بیماری های همراه، مصرف داروهای آنتی ویرال، در صورت فوت علت مرگ و فاصله زماني تشخيصي تا مرگ، بدخيمي ها، وضعيت اطرافيان بيمار از نظر ابتلا و موارد جنسي بود. نتایج در این مطالعه اطلاعات 60 بیمار مبتلا به HIV مورد بررسی قرار گرفت که 7/76 درصد مرد و میانگین سنی 96/42 سال داشتند. 40 درصد بیماران متاهل و در 15 مورد چنین بیماری در همسر بیمار مشاهده شد. در بررسی سوابق ریسک فاکتورهای بیماری در بیماران، 3/68% اعتیاد تزریقی، 6/26% مراجعه به دندان پزشکی، 20% سابقه خالکوبی، 3/13% سابقه زندان و 3/8% سابقه حجامت داشته اند. در بررسی روش های انتقال احتمالیHIV نیز 6/41 % از طریق تزریق وریدی، 35% از طریق تماس جنسی، 20% از طریق دریافت خون و فرآورده های خونی بودند. میانگین شمارش CD4 در بیماران 252 سلول در میلی لیتر بود. همچنین تب با 33/63 درصد، آفت با 35 درصد و اسهال با 33/28 درصد شایع ترین علامت در میان بیماران بود. در ارتباط با وضعیت حیات نیز 3/53% بیماران این مطالعه در قید حیات بودند. نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اعتیاد تزریقی همچنان بعنوان شایع ترین ریسک فاکتور و تزریق وریدی شایع ترین راه انتقال ویروس HIV و هپاتیت C و TB به ترتیب مهمترین بیماری همراه و بیماری فرصت طلب در این مطالعه می باشند. همچنین بهره گیری از درمان HAART باعث افزایش بقای بیماران می شود.

Title

Evaluation of risk factors and clinical course in patients with HIV infections at Ardabil city duration 2005-2014

English Abstract

Introduction AIDS is a greatest fatal infectious disease and the fourth cause of death in the world. The risk of disease progression after primary infection with HIV increases with time. Studies have shown that AIDS in less than 5% of HIV-infected adults progresses during two years following the infection. As regard to the above, in this study we intended to evaluate the patients with HIV in this province during 2005-2014 so that the information obtained in the prevention and treatment of illness may be used in these patients. Material and Methods In this study all patients had records in counseling HIV patient center of Ardabil during 2005-2014, that consist patients who have died and under treatment. Questionnaire forms were completed for all subjects who were enrolled in this study. Check lists were included information such as demographic information, possible ways of infection, patient's status at diagnosis, disease progress, onset and duration of treatment, co morbidities, consumption of anti-viral drugs, cause of death and interval from diagnosis to death, malignancy, family status in terms of disease and sexual risks. Results In this study, information of 60 patients with HIV was evaluated that 76.7% were men and the mean age was 42.96 years. 40% of patients were married and in 15 cases the disease was observed in the patients' wife. In evaluation the history of risk factors in patients, 68.3% were wit intravenous addiction, 26.6% with referring to dentist, 20% with tattoos, 13.3% with prison history and 8.3% were with bloodletting history. In evaluation of potential transmission ways of HIV, 41.6% were with intravenous injection, 35% sexual contact, 20% were with blood product. The mean CD4 count in patients was 252cells per ml. Fever with 63.33%; aphtous with 35% and diarrhea with 28.33% were the most common symptom among patients. In relation with the life state 53.3% of patients were alive. Conclusion This study showed that injective addiction were the most important risk factor and intravenous injection was the most common way to transmission the HIV virus. TB and hepatitis C were the most common co morbid and opportunistic disease in this study respectively. Also use of HAART treatment increased survival of patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :جعفر محمدشاهی
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
Additional Information:شماره پایان نامه: 0515
Uncontrolled Keywords:عفونت HIV، استان اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):HIV infection , Ardabil province
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:6065
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:17 Aug 1393 07:50
Last Modified:16 Feb 1399 14:19

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...