title

بررسی ارتباط بین سابقه ی ابتلا به عفونت کلامیدیا پنومونیه با بروز انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران بستری شده در CCU

حسینیان, عدالت and صادقیه اهری, سعید and حبیب زاده, شهرام and براک, منوچهر and نقی زاده, محمد جواد and شاهین, بهراد and اشرفی, مهدی (1393) بررسی ارتباط بین سابقه ی ابتلا به عفونت کلامیدیا پنومونیه با بروز انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران بستری شده در CCU. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
562kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: بیماریهای قلبی و عروقی و در راس آنها انفارکتوس حاد میوکارد، شایعترین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی دنیا به شمار می رود و شایعترین علت بیماری های قلبی آترواسکلروز می باشد. آترواسکلروز یک بیماری التهابی عروق می باشد که ریسک فاکتورهای متعددی دارد. چهارتا از آنها که ثابت شده اند که شامل: 1- دیابت 2- هیپرتانسیون 3- هایپرلیپیدمی 4- مصرف سیگار می باشند و همچنین بقیه ریسک فاکتورها که کمتر اثبات شده اند، مثل: هوموسیستئینمی، فاکتورهای ژنتیکی، مصرف قرص ضد بارداری، کم تحرکی و احتمالا برخی از عفونتها. عفونتهایی که در این زمینه مقصر شناخته می شوند، عبارتند از: سیتومگالو ویروس، هلیکوباکترپیلوری، کلامیدیا پنومونیه و هرپس سیمپلکس 1. هدف این تحقیق بررسی سابقه ی ابتلا به عفونت کلامیدیا پنومونیه با بروز انفارکتوس حاد میوکارد می باشد. مواد و روشها: این یک مطالعه مورد-شاهدی بود. در طی تحقیق تیتر IgG ضد کلامیدیا پنومونیه در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد بستری شده به روش ایمونواسی اندازه گیری شد. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق معاینه و شرح حال و پرونده ی بیماران اخذ شده و در پرسشنامه ای ثبت شد. سپس گروه شاهد از بین بیماران بستری در بخشهای دیگر بیمارستان که بیماری شناخته شده قلبی و عروقی نداشتند و از نظر سن و جنس با گروه بیمار تطبیق داده شده بودند، انتخاب شدند. تیتر IgG ضد کلامیدیا پنومونیه در آنها نیز اندازه گیری و دو گروه با هم مقایسه شدند. ابزار ها و مواد استفاده شده عبارت بودند از: دستگاه الکتروکاردیوگرام، لوازم آزمایشگاهی برای اندازه گیری آنزیمهای قلبی، کیت های IgG ضد کلامیدیا پنومونیه. نتایج: 60 بیمار و 60 شاهد در این طرح بررسی شدند که از بین اینها 80% مرد و 20% زن بودند. سن بیماران و گروه شاهد در محدوده ی 35 تا 80 سال بود که میانگین سنی گروه بیمار 83/58 با انحراف معیار 06/12 و گروه شاهد 08/59 با انحراف معیار 59/11 بود. 63% از گروه بیمار، انفارکتوس حاد میوکارد قدامی و بقیه انفارکتوس حاد میوکارد تحتانی داشتند. 50% از گروه انفارکتوس حاد میوکارد سابقه ی مصرف سیگار و 33/78% از اینها حداقل یکی از چهار ریسک فاکتور اصلی (دیابت، هیپر تانسیون، مصرف سیگار و هیپر لیپیدمی) را داشتند. تیتر IgGدر تمامی افراد بیمار و گروه شاهد بالای 5 arbitrary units per milliliter یعنی مثبت بود. نسبت خطر برای تیترهای بالای 10، 20، 50 محاسبه شد که به ترتیب عبارت بودند از: 16/1، 35/1، 08/1 میانگین تیتر IgG در گروه بیمار و شاهد به ترتیب عبارت بودند از: 2/40، 25/39. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق، اختلاف آماری معنی دار بین مثبت بودن و همچنین بالاتر بودن تیتر IgG ضد کلامیدیا پنومونیه در گروه بیمار و شاهد پیدا نشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عدالت حسینیان
نویسنده :سعید صادقیه اهری
نویسنده :شهرام حبیب زاده
نویسنده مسئول :منوچهر براک
نویسنده :محمد جواد نقی زاده
Uncontrolled Keywords:آترواسکلروز ، انفارکتوس حاد میوکارد ، کلامیدیا پنومونیه ، ریسک فاکتور ، نسبت خطر ، اردبیل
Subjects:WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:6137
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:23 Sep 1393 05:00
Last Modified:23 Sep 1393 05:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...