title

تعدیل و اصلاح سبک زندگی در تطابق با آمپوتاسیون بیماران ترومایی: یک مطالعه کیفی

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، حسنخانی, هادی (1393) تعدیل و اصلاح سبک زندگی در تطابق با آمپوتاسیون بیماران ترومایی: یک مطالعه کیفی. در: همایش سراسری مراقبت و مددجو دانشکده پرستاری و مامایی همدان, 21و 22 ابان ماه 93, دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده پرستاری و مامایی همدان.

[img]
پیش نمایش
تصویر - نسخه چاپ شده
231kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://ccs.umsha.ac.ir/

خلاصه فارسی

مقدمه:تاثیری که آمپوتاسیون بر وضعیت روحی-روانی و روابط خانوادگی و اجتماعی بر جای می گذارد غیر قابل انکار است زیرا ناتوانی جسمی علاوه بر سازگاری روانی- اجتماعی بر سلامت روان فرد نیز تاثیر گذاشته و این گونه افراد در مقایسه با افراد عادی بیشتر دچار انزوای اجتماعی می شوند.از طرفی تعدیل و اصلاح سبک زندگی به عنوان قوی ترین نیروی مقابله ای برای رویارویی موفقیت آمیز با آمپوتاسیون و شرایط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکلات را برای بیماران تسهیل می کند. مواد و روش: مطالعه حاضر با رویکرد تحقیق کیفی وروش تحلیل محتوا انجام گردیده است. مشارکت کنندگان شامل 20 نفر آمپوتاسیون اندام تحتانی ناشی از تروما بودند .نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت مصاحبه بدون ساختار، روش اصلی جمع آوری داده بود.داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و به صورت مقایسه مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: درون مایه اصلی استخراج شده از داده ها تعدیل و اصلاح سبک زندگی بود طبقات شامل " کسب اگاهی "،" احساس استقلال"،" کنترل درد "،" استعانت از رویکرد مذهبی "،" جایگزین کردن پروتز "،" مدیریت امور روزمره "،" ورزش کردن"و" ادامه تحصیل" بودند. نتیجه گیری:با توجه به تعدد مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی در بیماران ترومایی ، تقویت و شناسایی تعدیل و اصلاح سبک زندگی می تواند در تطابق این افراد با بیماری و ارتقای کیفیت زندگی آنها موثر باشد. کلید واژه ها: تروما، آمپوتاسیون، تطابق، تعدیل و اصلاح زندگی، مطالعه کیفینوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :بهروز دادخواه
نویسنده :محمدعلی محمدی
نویسنده :ناصر مظفری
نویسنده :سوسن ولیزاده
نویسنده :عیسی محمدی
کلید واژه ها:تروما، آمپوتاسیون، تطابق، تعدیل و اصلاح زندگی، مطالعه کیفی
موضوعات :WE سیستم عضلانی اسکلتی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :6153
ارائه شده توسط : دکتر بهروز دادخواه
ارائه شده در تاریخ :29 آذر 1393 05:01
آخرین تغییر :29 آذر 1393 05:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...