title

بررسی شاخص های باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مقایسه آن با شاخص های استانی و کشوری بر اساس زیج حیاتی

براک, منوچهر and امانی, فیروز and صادقیه اهری, سعید and شاهین, بهراد and نقی زاده, محمد جواد and اشرفی, مهدی (1393) بررسی شاخص های باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مقایسه آن با شاخص های استانی و کشوری بر اساس زیج حیاتی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
1MB

Persian Abstract

مقدمه و هدف : بیش از دو دهه است که توجه سازمان بهداشت جهانی به بحث بهداشت باروری معطوف شده است . بهداشت باروری انسان با رشد و تکامل جنسی آغاز می شود ، که از بلوغ شروع به تظاهر نموده ، در سراسر زندگی مردان و تا پایان دوره یائسگی زنان ادامه می یابد. هدف ما در این مطالعه بررسی شاخص های مرتبط با باروری قابل استخراج از زیج حیاتی در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مقایسه آن با شاخص های کشوری و استانی است تا از این طریق بتوان در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت این مناطق گام برداشت. مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی بوده که بر روی 31 روستای اصلی و 21 روستای قمر در سال 1382 انجام شد . پس از استخراج داده ها از زیج های حیاتی شاخص ها محاسبه و کد بندی شده و توسط نرم افزار SPSS تحت آنالیز قرار گرفت و از آمار توصیفی جهت ارائه نتایج در قالب جدول و نمودار استفاده شد . از آنجا که تا زمان نگارش این پایان نامه آمار کشوری سال 1382 آماده نبود لذا جهت مقایسه از آمار سال 1381 استفاده شد. نتایج : منطقه آبی بیگلو ( GFR=59.57 ) و روستاهای قمر هیر ( GFR=84.21 ) از پر زادو ولد ترین جمعیت روستایی تحت بررسی محسوب می گردند هر چند که پوشش تنظیم خانواده قابل قبولی دارند ( بیش از 72% ) در سایر مناطق میزان باروری تقریباٌ مشابه میانگین استانی ( GFR= 46.42 ) و کشوری ( GFR=48.16 ) است. منطقه عنبران (GFR=38.78 ) و روستاهای قمر مناطق بوداللو ( GFR=33.7 ) و ننه کران (GFR=40.1 ) از این نظر وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر روستاها و حتی نسبت به کشور و استان دارند. میزان پوشش تنظیم خانواده در تمام مناطق تحت بررسی از میانگین کشوری ( 65.47% ) بالاتر است و شایع ترین وسیله پیشگیری ابتدا قرص ( 29.81% ) سپس توبکتومی ( 28.83% ) می باشد. از نظر وضعیت زایمان های انجام شده توسط مامای دوره ندیده تنها بوداللو ( 7.69% ) و روستاهای قمر منطقه آبی بیگلو ( 5.55% ) نسبت به سایر روستاها وضعیت نامناسبی دارند هر چند که نسبت به میانگین کشور ( 12.29% ) در وضعیت مناسبی به سر می برند. درصد مرده زایی در روستاهای قمر ننه کران ( 6.66% ) به طور قابل توجهی نسبت به سایر مناطق بالاتر است. میزان مرگ و میر مادران ناشی از عوارض حاملگی در کلیه روستاهای تحت بررسی مقدار صفر را به خود اختصاص داده است . میزان تجدید نسل ناخالص در روستاهای قمر هیر ( 2.24% ) به طور قابل توجهی نسبت به میانگین استان (0.87 ) و میانگین کشور ( 0.93 ) بالاست. بحث و نتیجه گیری : با توجه به میزان پوشش خوب تنظیم خانواده در روستاهای تحت برسی ( 72.58% ) و بالا بودن میزان های باروری در برخی مناطق می توان نتیجه گرفت که یا زنان روستایی نحوه استفاده صحیح از وسایل پیشگیری از بارداری را نمی دانند و یا اینکه در ثبت داده ها در جدول تنظیم خانواده در زیج حیاتی دقت لازمه صورت نگرفته است.از طرفی پایین بودن میزان مرگ و میر مادران در اثر عوارض ناشی از بارداری و زایمان ( صفر در صد هزار تولد زنده ) در روستاهای تحت بررسی ، به طور غیر مستقیم نشاندهنده مراقبت های مناسب دوران بارداری در این مناطق است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منوچهر براک
Uncontrolled Keywords:بهداشت باروری ، تنظیم خانواده ، میزان های باروری ، زیج حیاتی ، میزان مرگ و میر مادران
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:6168
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:29 Sep 1393 06:05
Last Modified:29 Sep 1393 06:05

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...