title

بررسی میزان آگاهی بیماران دیابتی از اصول خود مراقبتی

امانی, فیروز and سپاهی, سپیده and فیضی, فاطمه and لحنی, ژیلا and اسکندراوغلی, بهزاد (1393) بررسی میزان آگاهی بیماران دیابتی از اصول خود مراقبتی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
570kB

Persian Abstract

مقدمه:دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن و همچنین بزرگترین مشکل بهداشتی در همه کشور ها می یاشد. مهمترین راهبردکنترل بیماری های مزمن ،رفتارهای مراقبت ازخودمی باشد. هدف:تعیین میزان آگاهی بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر خلخال در مورد اصول خود مراقبتی انجام شد. روش ها : در این مطالعه توصیفی –مقطعی،50 بیمار مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خلخال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد ند. جمع آوری داده ها با استفاده از پر سشنامه حاوی سؤالات دموگرا فیک و پرسشنامه خود مراقبتی بیماران دیابتی صورت گرفت و تجزیه و تحلیل اطلاعات بااستفاده از نرم افزار EXCLL صورت گرفت. نتایج:از 50 بیمار موردمطالعه 56% مذکرو44% مؤنث بودندکه نشان دهندۀ ابتلا ی بیشترمردان نسبت به زنان است واکثرافراد مبتلا به دیابت کارگربودند(40%) و پس ازآن افراد خانه دار و بیکار بودند(20%).وضعیت خود مراقبتی باتحصیلات ارتباط معنی داری را نشان داد به طوری که افراد تحصیل کرده از خود مراقبتی خوبی برخوردار بودند. نتایج مطالعات حاکی از آن بود که اکثربیماران دیابتی(52%) از میزان آگاهی متوسطی در مورد بیماری خود برخوردار بودند واکثرآنها از طریق رادیو و تلویزیون و پزشک معالج خوددرموردبیماری خوداگاهی کسب کرده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه بیشتر بیماران دیابتی از طریق وسایل ارتباط جمعی اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می آورند وهرچه میزان تحصیلات وآگاهی فردکمتر باشدبیشتردرمعرض عوارض دیابت قراردارد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :بهزاد اسکندراوغلی
Uncontrolled Keywords:دیابت ، خودمراقبتی ، آگاهی
Subjects:WD Nutrition Disease and metabolic diseases
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:6169
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:29 Sep 1393 06:30
Last Modified:29 Sep 1393 06:30

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...