title

الکتروانسفالوگرافی کودکان

غفرانی, محمد ، کریم زاده, پروانه ، احمدآبادی, فرزاد ، یقینی, امید (1391) الکتروانسفالوگرافی کودکان. رویان پژوه, تهران. شابک 978-600-6308-69-2

[img]
پیش نمایش
تصویر
1MB
[img]
پیش نمایش
تصویر - نسخه چاپ شده
3MB

خلاصه فارسی

با عنایات حداوند سبحان این کتاب که در موضوع الکتروانسفالوگرافی نگاشته شده است در اختیارمتخصصین اعصاب اطفال وپزشکان محترمی که در زمینه صرع شاغلند قرار میگیرد. بلا تردید تشخیص عارضه صرع بر مبنای اخذ سابقه واطلاع از جزئیات حمله ای است که بیمار مواجه شده است.بعبارت اخریاحراز تشخیص قائم برمشخصات بالینی است ولی مواردی در طب اعصاب اطفال وجود دارد که تایید تشخیص صرع منوط و متوقف بر الکتروانسفالوگرافی است.این کتاب در این زمینه تدوین شده و بر آن است در هر مورداز انواع مختلف صرع مثالهای عینی ذکر گردد که روشی برگزیده برای ماندگاری ذهنی است. بر خود لازم میدانم از استادگرامی و فرهیخته سرکار خانم دکتر کریم زاده که به سلاح عفاف علم و تقوی آراسته اندو با بذل مساعی فراوان وتلاش پیگیر پیدایش این اثر ارزشمند را میسر ساختند سپاسگزاری نمایم.ضمنا از آقایان دکتر امید یقینی و دکتر فرزاد احمدآبادی دستیاران فوق تخصصی اعصاب کودکان کهدر کار ترجمه و تدوین این اثر نقشی فعال داشته اند تشکر نموده و مزید توفیقات آنان را از درگاه خداوند جلیل منان مسئلت نمایم. این مفال کامل نخواهد بودمگر انکه ازشرکت سانوفی که کریمانه با امدادهای مالی خودانتشار این کتاب را میسر ساختند صمیمانه تشکر نمایم. دکتر محمد غفرانی-استاد دپارتمان اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاییز 1391نوع سند :کتاب
زبان سند : فارسی
نویسنده :محمد غفرانی
نویسنده :پروانه کریم زاده
نویسنده :فرزاد احمدآبادی
نویسنده :امید یقینی
کلیدواژه ها:الکتروانسفالوگرافی ، کودکان
موضوعات :WL سیستم عصبی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :6174
ارائه شده توسط : دکتر فرزاد احمدآبادی
ارائه شده در تاریخ :29 آذر 1393 07:39
آخرین تغییر :29 آذر 1393 07:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...