title

بررسی سطح اضطراب والدین دارای کودک مبتلا به اختلال شنوایی

وثوقی, نازیلا and آقامحمدی, معصومه and محمدی, راحله and صمدزاده, سمیرا (1393) بررسی سطح اضطراب والدین دارای کودک مبتلا به اختلال شنوایی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
2MB

Persian Abstract

طبق بررسی های انجام شده وجود کودک دارای ناتوانی حسی در خانواده استرس زیادی بر والدین دارد که باعث ایجاد اضطراب و اختلال در فرایند خانوادگی میگردد. این پژوهش درصدد بررسی میزان اضطراب والدین دارای کودک کم شنوا می باشد. روش مطالعه: در این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، به45 نفراز والدین دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی ، پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر داده شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهای آماری تی تست و تی مستقل و فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اکثر نمونه ها که پرسشنامه را تکمیل نموده بودند، 80% مونث بودند.4/68% دارای تحصیلات زیر دیپلم و اکثرا 7/66%خانه دار بودند. میزان اضطراب آشکار(44.2) و پنهان(45.73)والدین در حد شدید بود. بین سن والدین با اضطراب آشکار و پنهان والدین ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین بین سابقه بیماری والدین با اضطراب آشکار اختلاف معنی دار بود. بین داشتن یک فرزند معلول و بیشتر با اضطراب آشکار و پنهان والدین ارتباط معنی داری وجود داشت.(p<0/005) نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش والدین کودکان کم شنوا در زندگی روزمره خود اضطراب شدید را تجربه می کنند که این مسئله باعث اختلال در فرایند خانوادگی و بهداشت روانی خانواده ها میگردد. لازم است مسئولین امر در زمینه کاهش اضطراب والدین اقداماتی را شروع نمایند.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نازیلا وثوقی
Uncontrolled Keywords:کم شنوا، اضطراب، والدین
Subjects:WM Psychiatry
WV Otolaryngology
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:6205
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:15 Oct 1393 05:04
Last Modified:15 Oct 1393 05:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...