title

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهر خلخال در سال تحصيلي 93-1392

درگاهی, عبداله and سوادپور, محمدتقی and تیموری, پروین and محمدی, لیلا and وحدانی, فاطمه and کامران, عزیز (1393) بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهر خلخال در سال تحصيلي 93-1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
563kB

Official URL: http://www.arums.ac.ir/fa/src/srccongress/

Persian Abstract

مقدمه و هدف: توجه به مسائل و فاكتورهاي فيزيكي و بهداشتي و ايمني در محيط هاي آموزشي موثرترين و اساسي ترين عامل رشد طبيعي از نظر جسمي، رواني و فراگيري مطالب در دانش آموزان است. از این رو يكي از مهم‌ترين، و تاثيرگذارترين مسايل بهداشتي مدرسه، رعايت بهداشت محيط و ایمنی آن مي باشد. با توجه به نقش بهداشت محیط مدارس در ارتقاء سطح سلامتی جامعه، این پژوهش با هدف مذکور و به منظور بررسی بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهر خلخال در سال تحصيلي 93-1392 انجام گردید. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده که در سال تحصیلی 93-1392 انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه تمامی مدارس دولتی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهر خلخال را تشکیل می دهد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، چك ليست آئین نامه بهداشت محیط مدارس ایران و ضوابط نوسازی و تجهیز مدارس کشور می باشد. چك ليست از طریق مراجعه به مدارس و مشاهده، مصاحبه و اندازگیری تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 10٪ مدارس نوساز و 90٪ قدیمی بوده اند. حداقل مساحت مورد نياز به ازاي هر دانش آموز در تمامی مدارس رعايت شده بود. سرانه فضاي سبز مورد نياز به ازاي هر دانش آموز 5/0 متر مربع است که در 08/73٪ مدارس رعایت نشده بود. تنها 5/87٪ مدارس به ازای هر 40 دانش اموز يك چشمه توالت داشته اند. دفع فاضلاب در 98٪ مدارس بصورت بهداشتی بود. 100٪ مدارس دارای زباله دان بهداشتی بود. در 60٪ مدارس دستشویی ها شرایط بهداشتی را رعایت نکرده بودند. در 84٪ مدارس تعداد دستشویی ها متناسب با تعداد دانش آموزان(هر 60 نفر یک دستشویی) بود. 100٪ کلاسها حداكثر استفاده از نور طبيعي را داشته اند. نتیجه گیری: بطور کلی می توان نتیجه گرفت که بیشتر مدارس، از نظر وضعيت بهداشت محيط و ايمني بر اساس آيين نامه بهداشت محيط مدارس داراي وضعيت متوسط بودند كه اين مسأله، توجه و دقت بيشتري را در جهت بهبود و ارتقاي وضعيت بهداشتي مدارس از سوي مسئولين ذيربط مي طلبد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عبداله درگاهی
نویسنده :محمدتقی سوادپور
نویسنده مسئول :پروین تیموری
نویسنده :لیلا محمدی
نویسنده :فاطمه وحدانی
نویسنده :عزیز کامران
Uncontrolled Keywords:بهداشت محیط، بهداشت مدارس، خلخال
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:6208
Deposited By: Dr Abdollah Dargahi
Deposited On:04 Oct 1393 04:18
Last Modified:04 Oct 1393 04:18

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...