title

بررسی آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت مواد غذايي

درگاهی, عبداله and سوادپور, محمدتقی and اشکانی, سجاد and شکیب, محسن and اسدی, فاطمه (1393) بررسی آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت مواد غذايي. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
1MB

Official URL: http://www.arums.ac.ir/fa/src/srccongress/

Persian Abstract

مقدمه و هدف: امروزه نقش و اهميت ایمنی و بهداشت مواد غذايي در حفظ و سلامت انسان و جلوگيري از بيماري¬ها بر همگان روشن است . این تحقیق با هدف بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمینه بهداشت مواد غذایی می باشد. روش ها: این پژوهش توصیفی مقطعی می¬باشد. با استفاده از پرسشنامه که روایی و پایایی آن بررسی گردیده، انجام شده است. پرسشنامه طراحی شده مشتمل بر سوالاتی در زمینه اطلاعات فردي، سطح آگاهی و نگرش نسبت به بهداشت مواد غذایی بود. در بین 338 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به صورت تصادفی انجام گردید. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSSV.16 صورت گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که 46٪ دانشجویان دارای آگاهی خوب، 48٪ متوسط و 5/4٪ آگاهی ضعیف در زمینه بهداشت مواد غذایی بودند. نمره آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به اصول بهداشت مواد غذایی ارتباط معنی¬داری با هیچ یک از پارامترهای سن، سطح تحصیلات، جنس و دانشکده نداشت(P>0.05). بین درجه آگاهی با جنس و دانشکده ارتباط معنی¬داری وجود داشت(p<0.05) ولی ارتباط درجه آگاهی با گروه سنی و سطح تحصیلات از نظر آماری معنی دار نبود(p>0.05). نتیجه گیری: آگاهی داشتن نسبت به بهداشت مواد غذایی یک امر مهم تلقی می¬گردد. گرچه دانشجویان در این تحقیق از سطح آگاهی نسبتاً خوبی برخوردار بودند، ولی به منظور ارتقاء دادن سطح آگاهی آنها نیاز به برنامه¬ریزي دقیق¬تري احساس می¬شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عبداله درگاهی
نویسنده :محمدتقی سوادپور
نویسنده مسئول :سجاد اشکانی
نویسنده :محسن شکیب
نویسنده :فاطمه اسدی
Uncontrolled Keywords:آگاهی و نگرش، بهداشت مواد غذایی، کرمانشاه
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:6211
Deposited By: Dr Abdollah Dargahi
Deposited On:06 Oct 1393 04:00
Last Modified:06 Oct 1393 04:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...