title

بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر در منابع آب و روش های کنترل آن

پیرصاحب, مقداد and درگاهی, عبداله and خاموطیان, راضیه and اسدی, فاطمه and عطافر, زهرا (1393) بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر در منابع آب و روش های کنترل آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 24 (113). pp. 119-128. شاپا 9279-1735

[img]
Preview
Text - Published Version
1MB

Official URL: http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=3744&sid...

Persian Abstract

سابقه و هدف: سالانه حجم بالایی از متیل ترشیاری بوتیل اتر(MTBE) به عنوان حلال آلی در صنایع شیمیایی مختلف و در سوخت‌ها به عنوان جایگزین سرب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیبات پس از استفاده و با ورود به محیط منجر به آلودگی منابع زیست محیطی هم‌چون آب‌هاي سطحي و آب‌هاي زیرزمیني می‌گردند. تماس با این ماده سبب بروز اثرات حاد و مزمن از قبیل واکنش‌های سیستم عصبی، تهوع و فراموشی در انسان می شود. هم‌چنین در اثر متابولیزه شدن این مواد در بدن، ترکیب سرطان‌زای فرم آلدئیدتولید می‌شود. در این مطالعه سعی بر آن است که با مروری سازمان یافته بر مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر کشورها، آنالیزی بر وضعیت موجود انجام گیرد تا در صورت وجود مشکل در مطالعات بعدی راه حل‌های مناسب برای حذف آن از منابع آب بررسی شود. مواد و روش ها: در این مطالعه کلیه مقالات موجود در پایگاه‌های داخلی و خارجی از قبیل ایران مدکس، ایران داک، SID و Google Scholar ، Science Divert، پایگاه علمی اطلاع رسانی سازمان بهداشت جهانی، Pubmed مورد بررسی قرار گرفت. جهت جستجو از کلید واژه‌های متیل ترشیاری بوتیل اتر، آب های سطحی و زیرزمینی استفاده شد. در مجموع 289 مقاله بازیابی شد که پس از پایش و بررسی عناوین و چکیده 29 مقاله انتخاب شد. یافته ها: بررسی و مرور مطالعات انجام شده در زمینه مقادیر MTBE در منابع آبی نشان داد که در اکثر قریب به اتفاق نمونه‌های اندازه‌گیری شده، مقادیر MTBE شناسایی شده است. در منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی به ترتیب در حدود 36 و 57 درصد از مطالعات انجام شده غلظت این ماده در نمونه‌ها بیش از استانداردهای زیست محیطی آمریکا می‌باشد و آلوده ترین نمونه‌های گرفته شده مربوط به شهرهای آمریکای شمالی، اسپانیا و هم‌چنین تهران بود. استنتاج: نتایج نشان داد که در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه مقادیر MTBE در منابع آب شناسایی شده است. با توجه به حجم بالاي مصرف بنزین و در نتیجه ورود مقادیر بالای MTBE به محیط زیست از جمله منابع آبی ضروری است که اقدامات مدیریتی به منظور جلوگيري از ورود این تركیبات به محیط زیست صورت گیرد و در صورت آلوده شدن منابع با استفاده از روش‌های جدید و کارا نسبت به حذف آن اقدام نمود. علاوه بر این بایستی به صورت مستمر پایش منابع آبی به خصوص منابعی که در معرض آلودگی قرار دارند (منابع نزدیک به پالایشگاه‌های نفت و مناطق نزدیک به پمپ بنزین) صورت گیرد.

Title

A Survey of Methyl Tertiary Butyl Ether Concentration in Water Resources and Its Control procedures

English Abstract

Background and purpose: Annually high volumes of Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) are used as organic solvents in various chemical and fuels as a substitute for lead. These compounds enter the environment after being used and pollute the environmental sources such as surface water and groundwater. Exposures to this organic matter could have acute and chronic influences on human, including nervous system reactions, nausea, and amnesia. Also, the carcinogen formaldehyde is produced after its decomposition in the body. This systematic review investigated the studies carried out in Iran and other countries on the concentration of MTBE. Material and methods: In this study, all papers in national and international databases were examined including Iran Medex, Iran Doc, SID, Google Scholar, Science Direct, World Health Organization, and Pubmed. The keywords used included Methyl Tertiary Butyl Ether, surface water, and groundwater. Overall, 289 articles were retrieved of which 29 were selected after reviewing the titles and abstracts. Results: We found that the concentration of MTBE in ground and surface water were higher than Environmental standards of America (36% and 57%, respectively).The most contaminated samples were taken from North America, Spain and Iran. Conclusion: According to the results some levels of MTBE were detected in water resources in many countries. Due to the high volume of fuel consumption high levels of MTBE enter the environment, so it is essential to take administrative measurements to prevent and reduce the level of such compounds into the environment. Moreover, continuous monitoring of water resources should be carried out, especially in the resources exposed to pollution (such as oil refineries and areas close to gas stations).

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :مقداد پیرصاحب
نویسنده :عبداله درگاهی
نویسنده :راضیه خاموطیان
نویسنده مسئول :فاطمه اسدی
نویسنده :زهرا عطافر
Additional Information:ايندکس در : Scopus , Chemical Abstracts Service (CAS) , Doaj , IMEMR-EMRO Index Copernicus , CAB Abstract , SID , Google Scholar , Ebsco, ISC
Uncontrolled Keywords:متیل ترشیاری بوتیل اتر، آب های سطحی و زیرزمینی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Methyl Tertiary Butyl Ether, surface water, groundwater
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:6212
Deposited By: Dr Abdollah Dargahi
Deposited On:06 Oct 1393 04:04
Last Modified:06 Oct 1393 04:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...