title

بررسی مقایسه ای رضامندی بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی آرتا و دولتی فاطمی

اکبری, فیض اله and افتخار, حسن and زراعتی, حجت and ادهم, داود (1379) بررسی مقایسه ای رضامندی بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی آرتا و دولتی فاطمی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.


[img]
Preview
Text
186kB

Official URL: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/39605

Persian Abstract

این پژوهش ، پژوهشی مقایسه ای -تحلیلی و مقطعی بوده و هدف آن بررسی مقایسه ای میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستانهای خصوصی آرتا و دولتی فاطمی اردبیل و عوامل موثر برآن می باشد . نمونه مورد مطالعه براساس فرمول تعیین حجم نمونه و از بیماران بستری در بیمارستانهای مورد مطالعه که مجموعا 326 نفر بودند انتخاب گردید. دراین مطالعه از آزمون ‏‎X2‎‏ برای سنجش میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستانهای یاد شده استفاده گردید .نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان داد که رضایت بیماران از مراقبتهای پزشکی در بیمارستان دولتی 8/25 درصد و در بیمارستان خصوصی 3/50 درصد و نارضایتی نیز به ترتیب 1/6 درصد و 8/1 درصد می باشد و شغل بیمار در بیمارستان خصوصی و جنسیت بیمار در بیمارستان دولتی بر رضامندی آنان از مراقبتهای پزشکی تاثیر داشته است . همچنین میزان نارضایتی از سرویس اداری مالی در بیمارستان خصوصی 3/15 درصد و دولتی 2/17 درصد می باشد و بین میزان رضامندی بیماران از بیمارستان خصوصی و جنس و بخش بستری ارتباط معنی دار آماری ملاحظه شد ، این درحالی است که در بیمارستان دولتی بین رضامندی بیماران و مشخصات آنان هیچگونه ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد . همچنین با توجه به یافته های مطالعه رضامندی بیماران از کل خدمات بیمارستان دولتی شامل مراقبتهای پزشکی و پرستاری و خدمات هتلینگ و اداری مالی 9/20 درصد و رضایت نسبی ‏‎‎‏5/67 درصد و نارضایتی 2/11 درصد گزارش شده است و در بیمارستان خصوص این میزان به ترتیب 34، 6/58 و 4/7 درصد می باشدItem Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فیض اله اکبری
استاد مشاور :حسن افتخار
استاد مشاور :حجت زراعتی
دانشجو :داود ادهم
Uncontrolled Keywords:رضایت بیمار، بیمار بستری، بیمارستان خصوصی، بیمارستان دولتی ، بیمارستان آرتا، اردبیل، بیمارستان فاطمی
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Health > Health Management
ID Code:6328
Deposited By: Dr Davoud Adham
Deposited On:10 Feb 1396 07:17
Last Modified:21 Jan 1397 14:53

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...