title

گرما درماني در طب زايمان

هوشمندی, سوسن and رحیمی, گیتی (1393) گرما درماني در طب زايمان. در: سومین همایش سراسری طب مکمل وسنتی پیشگیری ودرمان بیماران با طب مکمل, 28-30 آبان ماه 1393, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.

[img]
Preview
Text - Published Version
دردسترس تحت لیسانس Creative Commons Attribution.

3MB

Official URL: http://seminars.mui.ac.ir/signup/showsem.php?confc...

Persian Abstract

مقدمه: درد پدیده اي شایع و اجتناب ناپذیر پیچیده، شخصی، ذهنی و چند وجهی فرآیند زایمان است که تحت تأثیر عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیست شناختی و روان شناختی قرار دارد. تسکین درد زایمان از دیرباز مورد نظر بشر بوده و گرما به عنوان یکی از روش های غیر دارویی تسکین درد، باعث کاهش شدت درد و افزایش سازگاری با درد می شود. روش كار: اين مطالعه مروري با مراجعه به آخرين كتب و ژورنال هاي معتبر علمي و كتابخانه اي و اينترنتي انجام شده است. يافته ها: گرما درمانی سبب کاهش شدت درد در مرحله اول و دوم زایمان می شود و می تواند به عنوان درمان جایگزین ساده و ارزان همراه با داروها استفاده شود. به نظر می رسد گرما گیرنده هاي گرمایی پوست و بافت هاي عمقی تر را تحریک می کند و ممکن است به خاطر تئوري کنترل (Gate Control Theory) درواز هاي درد را کاهش دهد. اثر احتمالی دیگر گرمادرمانی بر روند زایمان، کوتاه کردن طول مدت زایمان است. به طوري که یافته هاي تحقیقي با عنوان اثر گرما بر انقباض هاي رحمی طی زایمان، نشان داد که گرما افزایش معنی داري در فعالیت رحمی بدون بروز هر گونه تغییرهاي غیر طبیعی در قلب جنین ایجاد می کند. در مطالعه ديگر با عنوان "مقایسه زایمان در آب گرم و خارج از آب " نشان داد كه گروه آب گرم کمتر از گروه مراقبت معمول نیاز به بیحسی هاي مامایی پیدا کردند و آب گرم در69 درصد موارد سبب کاهش درد شده بود. نتایج مطالعه ای نیز با عنوان "زایمان در آب گرم" بیانگر این مطلب است که آب گرم در 76 درصد موارد سبب کاهش درد زایمان می شود . نتيجه گيري: ترس از درد زایمان، اغلب منجر به درخواست عمل سزارین در کشور ایران شده است، ضرورت دارد روش نوین زایمان بدون درد، به عنوان یک روش ايمن به اجرا درآید. این تحقیق مروري با توجه به اهميت دادن وزارت بهداشت به زايمان فيزيولوژيك و یافتن راه هایی براي کاهش درد زایمان انجام شد. در اصل مقاله به طور اجمال به اين موضوع پرداخته شده است. كلمات كليدي: درد، روش های غیر دارویی، گرما درمانیItem Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سوسن هوشمندی
نویسنده :گیتی رحیمی
Uncontrolled Keywords:درد، روش های غیر دارویی، گرما درمانی
Subjects:WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:6354
Deposited By: Miss sousan houshmandi
Deposited On:03 Dec 1393 07:21
Last Modified:03 Dec 1393 07:21

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...