title

بررسی رابطه ريسك فاكتورهای بيماری عروق كرونری با يافته های آنژيوگرافی کرونری

حسینیان, عدالت and اسدی, معصومه and اکبری, پریسا and ملکی, اعظم and علیزاده, سیمین (1393) بررسی رابطه ريسك فاكتورهای بيماری عروق كرونری با يافته های آنژيوگرافی کرونری. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
269kB

Persian Abstract

مقدمه(Introduction ): در طي دو قرن گذشته شيوع بيماري هاي قلبي رو به افزايش بوده است طوري كه در حال حاضر اين بيماري به عنوان علت اصلي مرگ و مير و ناتواني در جهان شناخته شده است. در كشور ما سالانه حدود 40% تمام مرگ و ميرها، به علت بيماري عروق كرونری مي باشد. بيماري عروق كرونر يك بيماري چند علتي است و يك سري از عوامل خطرساز آن مثل:هيپرليپيدمي، پرفشاري خون، ديابت شيرين و مصرف سيگار بیشترمورد تاکید قرار گرفته است. اين پژوهش با هدف مطالعه ی ارتباط ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونری با نتايج به دست آمده از آنژيوگرافي عروق كرونری، در بخش آنژیوگرافی بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل انجام شد. مواد و روش ها ( Materials and Methods ) : اين مطالعه به روش توصيفي مقطعي انجام شد ودر طي آن 499 بيمارکه آنژيوگرافي كرونري شدند از لحاظ نتايج به دست آمده و ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونری مورد بررسي قرار گرفتند. مدت مطالعه حدود یک سال بود. اطلاعات دموگرافیک و پزشکی مورد نیازمربوط به بیماران مورد مطالعه در فرم های طراحی شده وارد شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد بررسي قرار گرفتند. یافته ها (Results ) : در بررسی يافته ها ميانگين سني بيماران 06/11± 36/63 بود. 212 نفر (5/42%) زن و 287 نفر (5/57%) مرد بودند. از بین بیماران 198 نفر (7/39%) بدون وجود شواهد درگيري عروق كرونر و نرمال بودند و 301 نفر (3/60%) داراي يك يا بيشتر عروق كرونر درگير بودند. رابطه آماری معنی داری بین جنس،سن،مصرف سیگار با درگیری عروق کرونر به دست آمد (p=0/001). نتیجه گیری ) Conclusion) : با توجه به اینکه عوامل خطرساز متعددي در ارتباط با بيماري تنگي عروق كرونر وجود دارد، اين مطالعه نشان داد که سن،جنس و مصرف سیگار رابطه آماری معنی داری با درگیری عروق کرونر دارد و باید کنترل و پیشگیری شود. کلمات کلیدی ( Key words ) : آنژیوگرافی عروق کرونری، ریسک فاکتورها.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عدالت حسینیان
نویسنده مسئول :معصومه اسدی
نویسنده :پریسا اکبری
نویسنده :اعظم ملکی
نویسنده :سیمین علیزاده
Uncontrolled Keywords:آنژیوگرافی عروق کرونری، ریسک فاکتورها
Subjects:WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:6444
Deposited By: Dr Adalat Hosseinian
Deposited On:21 Dec 1393 05:53
Last Modified:21 Dec 1393 05:53

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...