title

توزيع ناعادلانه‌ درآمد بزرگ‌ترين عامل فقر و تهدید سلامت

شهباززادگان, سمیرا (1393) توزيع ناعادلانه‌ درآمد بزرگ‌ترين عامل فقر و تهدید سلامت. در: همایش کشوری عوامل اجتماعی و نا برابری های سلامت 12 تا14 اسفند 1393 یاسوج ایران, 12 تا 14 اسفند1393, یاسوج ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
72kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://sdh.yums.ac.ir/uploads/21_650_31_hamaesh.pd...

خلاصه فارسی

مقدمه: امروزه نابرابری در سطح وسیعی از جهان به خصوص در کشورهای جهان سوم و منطقه آسیای جنوبی به وضوح قابل رؤیت است. وجود نابربری در توزیع درآمد موجب بروز فقر و افزایش شکاف در طبقات جامعه و تهدید در سلامت می شود. روش کار: در این مطالعه با کلید واژه های سلامت، فقر، درآمد، عدالت و کلمات مشابه در موتورهای جستجوگر و مطالعه کتب، مقالات خارجی و داخلی اطلاعات جمع آوری گردید. يافته ها: اگر فاصله بين درآمدي كه 10 درصد پايين‌ترين گروه جامعه به دست مي‌آورند با درآمد 10 درصد از ثروتمندترين افراد، تفاوت زيادي داشته باشد، نشان‌دهنده‌ توزيع ناعادلانه‌ي درآمد است. تجمع قسمت قابل توجهی از درآمد در گروه خاص و نابرابری درآمدها موجب می شود که درصد کوچکی از کل جمعیت بر بازار حاکمیت پیدا کنند و بازار را بر حسب ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه در آورند حتی در شرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. بهبود در توزیع درآمدها، که با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده و موجبات رشد اقتصادی را در داخل کشور فراهم می سازد. بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود در امور بهداشتی، تغذیه و سواد می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری در تولید و تقویت انگیزه دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گردد. همچنین ریشه بسیاری از بیماریها و ناهنجاریهای اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها، ازهم پاشیدگی خانواده ها، ناهنجاریهای روانی، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. نتايج: در دنياي امروز بزرگ‌ترين عامل ايجادكننده‌ فقر نه كمبود درآمد بلكه توزيع ناعادلانه‌ آن است. موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. کاهش نابرابري و افزايش توسعه اقتصادي رابطه مثبتي با سلامت دارد، لذا توجه هم زمان به امر توسعه اقتصادي و باز توزيع درآمد (کاهش نابرابري) بهترين استراتژي براي تامين و ارتقا سلامت مي باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیرا شهباززادگان
کلید واژه ها:سلامت، فقر، عدالت، درآمد
موضوعات :W حرفه پزشکی
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني
کد شناسایی :6563
ارائه شده توسط : دکتر سمیرا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :16 فروردین 1394 04:20
آخرین تغییر :16 فروردین 1394 04:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...