title

بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

محمدی, محمدعلی and دادخواه, بهروز and مظفری, ناصر (1393) بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل:ارتقاء کیفیت آموزش بالینی, 16 - 18 اسفندماه 93, سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

[img]
Preview
Text - Published Version
89kB

Official URL: http://www.iums.ac.ir/

Persian Abstract

مقدمه :آموز ش بالینی بخش عمده ای از دوره آموزشی دانشجویان گروههای علوم پزشکی است . و ارتقای کیفیت آموزش بالینی ، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود ، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف آن است. و این مطالعه هم با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام شد. روش کار : این مطالعه یک بررسی توصیفی – مقطعی بوده و جامعه آماری آن دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بود. حجم نمونه با احتساب ضریب اطمینان 95 % ، نسبت 50% ، و خطای 05/ حدود 384 نفر برآورد گردید و در مجموع 410 نفر مورد بررسی فرارگرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری پرسشنامه 6 قسمتی بود . پس از نمونه گیری کلیه داده ها وارد نرم افزار spss شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها :ارزیابی دانشجویان از امکانات محیط بالینی ضعیف ( 3/80% ) بود. 6/55% آنان عملکرد اساتید بالینی را متوسط ذکر کرده اند.و 4/46 % دانشجویان از فقدان برنامه ریزی منظم اساتید در آموزش بالینی ناراضی بودند.و 3/63% آنان مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی را در حد متوسط بیان کرده اند. و 5/59 % آنان وضعیت ارزشیابی در محیطهای بالینی را ضعیف گزارش کرده اند. نتیجه گیری : مشکلات متعددی در فرایند آموزش بالینی وجود دارد که باید مورد توجه مسئولین آموزش قرار گیرد . وضعیت آموزش بالینی نیاز به تامین امکانات ، تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرایندهای ارزشیابی بالینی داردItem Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :محمدعلی محمدی
نویسنده مسئول :بهروز دادخواه
Uncontrolled Keywords:آموزش بالینی ، ارزشیابی ، دانشجویان
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:6600
Deposited By: Dr Behrouz Dadkhah
Deposited On:05 Feb 1394 05:47
Last Modified:05 Feb 1394 05:47

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...