title

ارائه مدل مفهومی نظام متمرکز ثبت داده های مرگ و میر برای ایران

مهدوی, عبدالله and صدقی, شهرام and صدوقی, فرحناز and عبادی فردآذر, فربد (1394) ارائه مدل مفهومی نظام متمرکز ثبت داده های مرگ و میر برای ایران. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

23MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
280kB

Persian Abstract

مقدمه: از مهمترین عوامل تحقق رسالت اصلی تأمین و ارتقاء سلامت آحاد جامعه از سوی وزارت بهداشت کاربرد عملی منابع اطلاعاتی جامع، مکفی و صحیح ثبت شده می باشد. از جمله منابع اطلاعاتی این حوزه، وجود شبکه گسترده جمع آوری آمارهای حیاتی به ویژه آمار مربوط به مرگ می باشد. داده های مرگ و شناسائی علل و عوامل بروز آن از ابزارهای مهم پایش و سنجش سطح سلامتی محسوب شده و در تعیین اولویت های بهداشتی نقش مهمی را ایفا می کند به همین خاطر امروزه در راستای تدوین قوانین ثبت مرگ و علل و عوامل آن، به طراحی سیستم های جمع¬آوری و ثبت آن بر اساس استانداردهای بین المللی توجه جدی می شود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده که به روشی ‌ترکیبی در سال 93-92، برای تعیین وضعیت فعلی و تعیین داده های موردنیاز کاربران نظام ثبت داده های مرگ و مقایسه جنبه های اشتراکی و افتراقی آن با کشورهای آمریکا، انگلستان و ترکیه، از طریق جداول تطبیقی، و طراحی مدل اولیه به ‌منظور ارائه مدل مناسب برای ایران انجام شده است. اعتبار مدل نهایی در دو مرحله تکنیک دلفی و متناسب با الزامات کشور و نظرات خبرگان مورد تائید واقع شده و در انتها، مدل مفهومی نظام متمرکز ثبت داده های مرگ ایران بر اساس مدل نهایی و با روش شیء‌گرا طراحی گردید. یافته‌ها: علیرغم وجود حمایت های معنوی و اراده مسئولان امر و تامین بخشی از زیر ساخت های موجود، کشور ما در مراحل اولیه شکل‌گیری نظام ثبت داده های مرگ بوده و به دلیل عملکرد جداگانه دستگاه های مسئول همواره با عدم پوشش کافی آمار مرگ مواجه می باشد. در ‌ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ترکیه، راهکارهای عملی برای ثبت الکترونیکی داده‌های مرگ وجود دارد. در این کشورها، نظام ثبت الکترونیکی داده های مرگ، به خاطر درج دقیق و پوشش حداکثری و تسهیل ارتباطات و پشتیبانی از گردش کار، تحلیل و توزیع به روز اطلاعات زمینه لازم را برای هماهنگی و رفع مشکلات مهیا نموده، که ماحصل این امور منجر به بهبود کیفیت گزارشات مناسب مدیریتی، آموزشی و پژوهشی و توزیع اطلاعات بین ذینفعان می گردد. با توجه به تجربیات علمی و عملی بدست آمده از تحلیل محتوای نظام ثبت الکترونیکی مرگ کشورهای منتخب مدل مناسب برای ایران طراحی و در دو مرحله تکنیک دلفی به تائید خبرگان رسید. مدل نهایی متشکل از محورهای چهارگانه جمع آوری و مستندسازی داده‌ها (حاوی 42 عنوان)، گردش داده‌ها (حاوی 28 عنوان)، تحلیل داده‌ها (حاوی 27عنوان) و توزیع و گزارش‌دهی اطلاعات (حاوی 52 عنوان) بود. نتیجه‌گیری: یافته های حاصل نشان می دهد که عملکرد جداگانه و جزیره ای سازمان های مسئول در خصوص ثبت مرگ یکی از تنگناهای عمده نظام ثبت داده های مرگ است. لذا ایجاد نظام ثبت آماری مدوّن و فراسازمانی با عملکرد مستقل منجر به تجمیع کلیه داده های وقایع حیاتی من جمله مرگ شده و پراکندگی آمار مربوطه جلوگیری می کند. لذا مناسبت دارد تا با کاربرد فناوری ها و تجهیزات نوین نسبت به مستندسازی و ثبت الکترونیکی داده‌های مرگ اقدام گردد. .

Title

Provide a Conceptual Model of Centralized Death Data Registration System (DRS) for Iran

English Abstract

Introduction: Mortality data and identify the causes of death are important tools for monitoring and assessing the level of health and wealth. The aim of this study was to suggest a conceptual model for establishment of an accurate and a constant death registration system in the Islamic Republic of Iran. Method: This research took place between 2013 and 2014. We conducted a preliminary study to determine the current state of the data required by staff when registering and issuing death certificates. The second stage of the study included a comparative examination of a number of death registration systems applied in the United States, United Kingdom and Turkey. In the final stage, we used Delphi technique to develop a conceptual model based on the findings of stages 1 and 2. Findings: despite strong support from the government, our country is in the early stages of the establishment of a nationwide death registration system. However, in the countries we studied, such systems do exist and authorities use these systems in different levels to create a wide coverage of death registration and relevant issues. This allows health authorities to improve the quality of information and accuracy of reports regarding death distributed or flow between the stakeholders. With regard to scientific and practical experiences gained from the literature review of electronic death registration systems of selected countries and based on the outcomes of application of two-stage Delphi technique, the final model consists of four axes including documentations (42 detailed documents), the data circulation (contains 28 items), data analysis (contains 27 items) and distribution and reporting information (contains 52 items), respectively. Conclusions: The findings obtained indicated that the discrete performance of stakeholders responsible for death registration process is the most important barrier in this process. Therefore, the creation of organizational and statistical registration system composed of independent functioning that leads to the collecting of all vital events data including the death and to prevent dispersion of the relevant statistics. Therefore the occasion with new equipment and technology application towards the e-magazine is acting death data.

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
نگارنده :عبدالله مهدوی
استاد راهنما :شهرام صدقی
استاد مشاور :فرحناز صدوقی
استاد مشاور :فربد عبادی فردآذر
Uncontrolled Keywords:نظام ثبت، داده های مرگ، مدل مفهومی، اطلاعات سلامت
کلیدواژه ها (انگلیسی):death registration data, conceptual model, health information
Subjects:W Health professions > Medical Informatics , Information Systems W 26/55.I4
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:6688
Deposited By: Dr Abdollah Mahdavi
Deposited On:26 Mar 1394 08:46
Last Modified:26 Mar 1394 08:46

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...