title

بررسی پایایی داده‌های آماری مراکز آموزشی درمانی استان اردبیل در طرح نظام نوین آماری

مهدوی, عبدالله and فشارکی, محمد and حاجوی, اباذر (1377) بررسی پایایی داده‌های آماری مراکز آموزشی درمانی استان اردبیل در طرح نظام نوین آماری. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی ایران.

This is the latest version of this item.


[img] Text - final reserch project report
441kB

Official URL: http://iums.ac.ir

Persian Abstract

بخش عظیمی از تصمیم‌گیریهای اساسی در مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی جهت نیل به اهداف آن فقط با معطوف ساختن نظرات و افکار نسبت به آمارهای صحیح و قابل قبولی است که بوسیله کارکنان شریف و زحمتکش مدارک پزشکی یا سایر پرسنل بهداشتی، درمانی در قالب گزارشات گویا و واقع‌بینانه برای بهره‌برداری مدیران آماده می‌گردد لذا آنان باید ضمن حفظ هوشیاری و بالا بردن سطوح علمی خود و استفاده از فن‌آوری مدرن و روز به ارزش و حساسیت کاری که انجام می‌دهند مطلع و آگاه باشند و بدانند که خدمت آنان در بخش مدارک پزشکی برای کسانی که اطلاعات و آمارهای مراقبت بهداشتی، درمانی را مورد استفاده قرار می دهند مهم و حیاتی است. مدارک پزشکی اولین منبع اطلاعاتی است که در گردآوری آمار مراقبت های بهداشتی ، درمانی بکار می رود. لذا برپائی یک سازمان آماری مقتدر و سیستماتیک در مراکز آموزشی، درمانی باعث تشکیل یک منبع اطلاعاتی قوی، مناسب برای تصمیم گیری و طرح ریزی در تمام سطوح و زمینه ها علی الخصوص رشته های بهداشتی، درمانی خواهد شد. بر این اساس پژوهشی تحت عنوان «بررسی پایائی داده های آماری مراکز آموزشی، درمانی استان اردبیل در طرح نظام نوین آماری 1377» انجام شد و طی آن آمارهای ارسالی از نحوه عملکرد و فعالیت های درمانی چهار مرکز آموزشی درمانی مستقر در شهرستان اردبیل، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل به عنوان کل جامعه آماری مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت به صورتی که داده های آماری ارسالی سال76 آن مراکز مجدداً توسط پژوهشگر به صورت روزانه، ماهانه، سالانه به تفکیک مراجعین سرپائی و بیماران بستری بازبینی شده و پس از جمع آوری و محاسبه شاخص های درصد اشغال تخت و نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت، با یکدیگر مقایسه شد. نتایج بدست آمده از این مقایسه به شرح ذیل توضیح داده می شود: از مجموع شانزده بخش درمانی مجزا و مختلف مراکز آموزشی، درمانی در قسمت بیماران بستری آمار سالانه بطور متوسط تفاوتی به اندازه 51/0+ درصد در شاخص درصد اشغال تخت و 03/0+ نفر در شاخص نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت مشاهده گردید از آنجائیکه اختلافات موجود ارقام فاحشی نبودند لذا نمی توانستند تفاوت معنی داری داشته باشند به خاطر این اعتبار داده های ارسالی مورد قبول واقع شده و بر اساس آن، فرضیه پژوهش رد می شود یعنی میزان پایائی داده های ارسالی بیش از 95 درصد می باشد و هم چنین با نسبت گیری از داده های گزارش شده و اطلاعات بدست آمده توسط پژوهشگر صحت داده های دسته بندی داده های گزارش شده بیماران بستری مجموعاً 86/38 درصد بدست آمد. در بخش سرپائی از مجموع چهل واحد درمانی، تشخیصی ( شامل درمانگاه های تخصصی، واحدهای پاراکلینیکی، پیراپزشکی و اورژانش) تعداد 106379+ مورد در مراجعین سرپائی و 2+ نفر در تعداد پزشکان درمانگاه های تخصصی – تعداد 4019+ مورد در مراجعین سرپائی 76277+ مورد بیماران بستری واحدهای پاراکلینیکی تعداد 821+ نفر در مراجعین سرپائی 4- نفر در تعداد پیراپزشکان واحدهای پیراپزشکی تعداد 850+ مورد اختلاف واحدهای اورژانس مشاهده گردید و در مجموع صحت دسته بندی اطلاعات گزارش شده سالانه مراجعین سرپائی 79/19 درصد بدست آمد و نهایتاً در بررسی کلی آمارهای سرپائی و بستری بترتیب مرکز آموزشی، درمانی بوعلی با بیشترین مقدار صحت دسته اطلاعات به اندازه 35/71 درصد مقام اول، مرکز آموزشی ، درمانی دکتر فاطمی با 85/53 درصد مقام دوم، مرکز آموزشی، درمانی علوی با 05/49 درصد مقام سوم و مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) با 51/45 درصد مقام چهارم را بدست آوردند.

Title

Survey the Stability of Statistical in The Ardabil Medical and Educational Centers in "TARHA NEZAME NOVIN AMARI"

English Abstract

Most of the main decision in the filed oh Health and Medical Services Management are based on the correct statistical data, recorded by recorders, which manger are using. Therefor the recorder of medical records should be aware of the importance of data and try to learn new methods of collecting and recording information. A powerful and systematic statistical organization in very important and necessary, because The Medical Records are the first important resource for collecting information. The examination of received information from four Medical and Educational Centers and reviewing their 1997-98 year's data and calculating their needed parameters and comparing them with each other shows:+%0.51 differences in Bed-occupation , and+0.03 in admission of patients at Bed-ridden patients wards. Their differences are not meaningful because the differences were little. The recorders information are correct and their stability is more than %95 and their classification correctness is %38.86. At the outpatient department form fourty Medical and Diagnostic Wards, shown differences are: - +106379 in the outpatient and +2 in the number of physician at the specialist clinics, - +4019 in the number of outpatient and +76277 in the Bed-ridden patient at Para-Clinics, - +821 in the outpatient and -4 in the number of Pyra-physicians at the information classifications validity of outpatients are %19.79. Finally, the medical and Educational Centers classifications validity are: - Bu Ali %71.35 - Dr.Fatemi%53.85. - Alavi %49.05 - Ali Asghar %45.51

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
نگارنده :عبدالله مهدوی
استاد راهنما :محمد فشارکی
استاد مشاور :اباذر حاجوی
Uncontrolled Keywords:آماری، داده، پزشکی، مدارک
کلیدواژه ها (انگلیسی):Statistical, Data, Medical , records
Subjects:W Health professions > Medical Informatics , Information Systems W 26/55.I4
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:6765
Deposited By: Dr Abdollah Mahdavi
Deposited On:31 Mar 1394 06:55
Last Modified:31 Mar 1394 07:03

Available Versions of this Item

  • بررسی پایایی داده‌های آماری مراکز آموزشی درمانی استان اردبیل در طرح نظام نوین آماری. (deposited 31 Mar 1394 06:55) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...