title

بررسی اثرات درمان با روغن سياه دانه ( Nigella Sativa ) بر حجم ضایعه و ادم ايسكميك ناشي از سكته مغزي در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی

پناهپور, حمداله and گل محمدی, محمد قاسم and محمدنژاد, سجاد (1394) بررسی اثرات درمان با روغن سياه دانه ( Nigella Sativa ) بر حجم ضایعه و ادم ايسكميك ناشي از سكته مغزي در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
188kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

7MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

254kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمينه و هدف: سكته مغزي سومين عامل مرگ و معلوليت در بسياري از جوامع انساني است. هر ساله ميليونها انسان از اين بيماري رنج مي برند. مصرف داروهاي گياهي و گياهان دارويي در كشورهاي مختلف روبه افزايش است. امروزه داروهاي گياهي به عنوان درمان جايگزين با عوارض كمتر يا مكمل درمان مورد استفاده قرار مي گيرند. گياه سياه دانه با نام علميNigella sativa تاريخچه غني طبي و مذهبي دارد. نظر به نقش تعيين كننده استرس اكسيدتيو در پاتوفيزيولوژي سكته مغزي تصور مي شود كه تجويز سياه دانه بتواند با ايجاد اثرات آنتي اكيسداني تاثير محافظتي در برابر عوارض اين بيماري داشته باشد. در مطالعه حاضر تلاش مي شود اثرات تجويز روغن سياه دانه به عنوان مداخله درماني پس از وقوع ايسكمي مغزي بر حجم ضايعه و ادم مغزي ايجاد شده مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. روش كار: در این تحقیق 48 سر موش صحرائی نر از نژاد Sprague – Dawley در سه گروه شاهد، كنترل و درمان با روغن سياه دانه مورد مطالعه قرار گرفتند. حيوانات با تزریق داخل صفاقی کلرال هیدرات (mg/kg 400) بيهوش شدند. ايسكمي موضعي مغز به مدت 90 دقيقه با استفاده از تكنيك انسداد شريان مياني مغز توسط نخ نايلون پوشيده از سليكون ايجاد شد. در پايان دوره ايسكمي به حيوانات گروه درمان روغن سياه دانه (2ml/kg) تزريق شد. 24 ساعت پس از ايسكمي حيوانات بطور تصادفي انتخاب شده و براي دو پروژه مورد بررسي قرار گرفتند: الف- حيوانات از نظر اختلالات حركتي نورولوژيك با استفاده از آزمون ویژه ای مورد ارزيابي قرار گرفتند و سپس جهت تعيين حجم ضايعه مغزي 6 برش از سطوح مختلف مغز تهيه شده و پس از رنگ آميزي با استفاده از سيستم آناليز تصويري ويژه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. ب- براي ارزيابي شدت ادم ايجاد شده از تعيين محتوي آب بافت مغز استفاده شد. يافته ها: در حیوانات گروه شاهد اختلال حرکتی یا ضایعه مغزی مشاهده نشد. حيوانات گروه ايسكميك اختلالات حركتي شديدي نشان دادند( نمره آزمون نورولوژیک 55/0 ± 87/3). ميزان حجم ضايعه مغزي ايجاد شده درنيمكره چپ اين گروه39 ± 426 ميليمتر مكعب بود. بروز ايسكمي محتوي آب نيمكره چپ مغز در گروه ایسکمیک را افزايش داد كه بطور معني داري از نيمكره سالم مغز در همين گروه و نيمكره هاي مغز گروه شاهد بيشتر بود (19/0 ± 8/83 درصد، 05/0 P<). درمان با روغن سياه دانه ضمن بهبود اختلات حركتي ناشي از ايسكمي بطور معني داري در مقايسه با گروه كنترل حجم ضايعه مغزي را كاهش داد. همچنين تجويز روغن سياه دانه ادم مغزي ايجادشده را بطور معني داري نسبت به گروه كنترل كاهش داد. نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه روغن سياه دانه مي تواند اثرات محافظتي در برابر آسيب ايسكميك مغزي داشته باشد. درمان با روغن سياه دانه ضمن كاهش حجم ضايعه مغزي سبب بهبود اختلالات حركتي ناشي از ايسكمي مي شود و ادم مغزي ايجاد شده را تقليل مي دهد.

Title

Effects of the treatment with ‍Nigella Sativa oil on brain injury and edema in experimental model of stroke in rats

English Abstract

Background & objective: Stroke is third leading cause of death and disability in the most of human communities. The use of herbs and medicinal plants in different countries is increasing. Today, herbal medicine as alternative or complementary therapies with fewer side effects are used. Nigella sativa has a rich history of medical and religious. Oxidative stress has important role in the pathophysiology of stroke. As Nigella sativa has antioxidant effects, its administration may produce a protective effect against complications of this disease. We examined the effects of the treatment with Nigella sativa oil on the cerebral infarction and edema. Materials and methods: 48 Male Sprague-Dawley rats were divided into three groups, sham, control ischemic and Nigella sativa oil treated (2000 µl/kg) ischemic groups. Transient focal cerebral ischemia was induced by 90-min-long occlusion of the left middle cerebral artery followed by 24-h-long reperfusion. Neurological deficit score was evaluated at the end of the reperfusion period. Thereafter, the animals were randomly selected and used for two projects: (i) Measurement of the infarct volumes and neurological outcome (ii) investigation of ischemic brain edema formation using a wet/dry method. Results: Induction of cerebral ischemia in the control group produced considerable brain infarction in conjunction with impaired motor functions and severely brain edema. Treatment with Nigella sativa oil significantly reduced the infarct volume and improved the motor functions. The water content in the left (lesioned) hemisphere was considerably elevated in the control ischemic group. Administration of the Nigella sativa oil significantly lowered the water content in the ischemic lesioned hemisphere Conclusion: Treatment with Nigella sativa oil can noticeably decrease ischemic brain injury, attenuate edema formation and improve motor disabilities.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حمداله پناهپور
استاد مشاور :محمد قاسم گل محمدی
دانشجو :سجاد محمدنژاد
Additional Information:شماره پایان نامه : 533 - پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سكته مغزي، ادم مغزي ، سياه دانه، موش صحرايي
کلیدواژه ها (انگلیسی):Stroke, brain edema, Nigella sativa, rat.
Subjects:WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology
ID Code:6958
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:09 Jul 1394 04:56
Last Modified:15 Feb 1399 09:28

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...