title

راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 85-1384

جهانگیری, سیف اله ، خانبابازاده قدیم, مژگان (1384) راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 85-1384. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, اردبیل. شابک 9-12-8612-964

[img]
پیش نمایش
تصویر
252kBنوع سند :کتاب
زبان سند : فارسی
نویسنده :سیف اله جهانگیری
نویسنده :مژگان خانبابازاده قدیم
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
W حرفه پزشکی
بخش های دانشگاهی :معاونت آموزشی > مدیریت آموزشی
کد شناسایی :7080
ارائه شده توسط : مژگان خان بابازاده قدیم
ارائه شده در تاریخ :26 مرداد 1396 05:51
آخرین تغییر :23 فروردین 1397 17:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...