title

نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با اهدای عضو

امانی, فیروز ، فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین (1394) نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با اهدای عضو. در: کنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان, 29-26 آبان 1394, مشهد - ایران.

[img]
پیش نمایش
تصویر
243kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
303kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.icti2015.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : میزان اهدا و پیوند در هر جامعه با میزان نگرش افراد جامعه نسبت به این امر مرتبط میباشد ، لذا این تحقیق با هدف سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با اهدای عضو صورت گرفت. روش کار : این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 19 آنالیز شدند. نتایج: 84 درصد از دانشجویان اطلاعات متوسطی در رابطه با اهدای عضو داشتند. 58% از دانشجویان تمایل به اهدای تمام اعضا بدن خود در صورت مرگ مغزی را داشتند. 68 درصد دانشجویان اطلاعات خود درباره اهدای عضواز رسانه ها کسب کرده بودند. از نظر 14درصد دانشجویان همه اعضاي بدن قابل اهدا بودند. 28 درصد نظرشان بر این بود که در صورت مرگ طبیعی نیز امکان اهداي عضو وجود دارد. 20% بر این باور بودند که نیاز مالی انگیزه مهمی برای اهداي عضو میباشد. 25% بیان داشتند که همه اعضای بدن خود را در صورت دچار مرگ مغزی اهدا خواهند کرد. 21% با دوستانشان در رابطه با اهدا عضو صحبت کرده بودند. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از کمبود و نقص در سیستم اطلاع رسانی در رابطه با موضوع اهدا عضو میباشد به نحوی که میتوان با ارایه برنامه ها و انتشار مقالات ، مطالب علمی ، فرهنگی و اجتماعی در مورد جنبه های مختلف پیوند در این زمینه فرهنگ سازی درستی انجام داد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
نویسنده :اسماعیل فرزانه
نویسنده :نسرین فولادی
کلید واژه ها:اهدای عضو ، نگرش ، مرگ مغزی، دانشجو
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :7147
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :05 آذر 1394 05:49
آخرین تغییر :05 آذر 1394 05:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...