title

نقش زنان دراقتصاد خانواده و جامعه

اخوان اکبری, پوران ، اخوان اکبری, وحیده (1389) نقش زنان دراقتصاد خانواده و جامعه. در: اولین همایش کشوری نقش زنان در توسعه نظام سلامت, 23- 21 اردیبهشت 1389, کرمانشاه - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
144kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
301kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
325kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.kums.ac.ir/fa/news/2392

خلاصه فارسی

چکیده مقدمه: همان گونه که خانواده به عنوان واحد کوچکی از اجتماع در پیشرفت و توسعه فرهنگی جامعه نقش اول را دارد، در توسعه و رشد اقتصادی جامعه نیز نقش اساسی را ایفا می کند و میزان، چگونگی و نوع حضور او در عملکرد و چرخه های اقتصاد کشور تأثیرگذار است. خانواده در مصرف تابع زنان خانواده است و زنان در اقتصاد خانواده بسيار مؤثرتر از مردان عمل مي‌كنند.اقتصاد خانواده به معنای چگونگی سامان دهی و مدیریت منابع خانه است.خانواده سازمانی است که تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز را فراهم می سازد و زن به عنوان یکی از دو رکن اساسی خانواده در این سازماندهی و مدیریت، نقش اساسی را ایفا می کند. وظيفه مادري، همسري و بيشتر منابع مصرف به زن سپرده مي‌شود و زنان با تدبير صحيح ميان درآمد و مصرف هماهنگي به وجود مي‌آورند. در حقيقت زنان در اين زمينه نقش كليدي داشته و با برنامه‌ريزي صحيح در رشد اقتصادي خانواده و در نهايت در توسعه اقتصادي جامعه و برنامه‌هاي بزرگ تأثير بسياري دارند. بنابراين درک زنان از مصرف و چگونگي آن مي‌تواند در همه خانواده‌ها تاثیر گذار باشد. با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های اقتصادی بانوان در بخش خانواده است نقش زنان به عنوان پرچمدار اقتصاد قابل تامل است. اگر احساس وظيفه حفظ سرمايه‌هاي كشور در زنان ايجاد شود،‌ اين امر خود به خود عاملي براي ايجاد الگوي مناسب مصرف براي نسل‌هاي بعدي خواهد بود. از سوی دیگر چون خانواده مصرف کننده ی کالاها و خدمات تولید شده در جامعه است؛ روش استفاده ی صحیح از کالاها و خدمات، میزان بهره وری را بالا می برد و از هدر دادن امکانات و دستاوردها جلوگیری می کند. چنان که اگر فرهنگ قناعت و صرفه جویی از سوی خانواده ها رعایت شود؛ به سطح جامعه نیز کشیده شده و نیروی انسانی درسطوح مختلف اداری، صنعتی، کشاورزی و ... به سوی حیف و میل بیت المال و سرمایه های ملی و یا دست اندازی به اموال دیگران حرکت نخواهد کرد و این مسأله نتایج بسیار با خیر و برکتی به همراه دارد. به عبارت دیگر رشد و توسعه ی کشور در قالب فرهنگ سازی خانواده ها ها آن هم از جانب رکن تربیتی آن یعنی زن امکان پذیر است. زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نیروی کار،در جریان بهره وری و تولید ناخالص ملی سهم دارند، که با سرمایه گذاری در اطلاعات، دانش ها، نگرش ها و مهارت های زنان این ارزش افزوده خواهد شد.بی شک رفتارهای مصرفی بر حجم مصرف کل در جامعه تأثیرگذار است. از دید اقتصادی هرچه میل نهایی افراد جامعه به مصرف، بیشتر باشد؛ فرآیند ضریب فزاینده و روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی مصرف کل بیشتر خواهد شد. با ایجاد تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات، تولید کل فزونی یافته و در نتیجه درآمد ملی افزایش می یابد. از نظر اسلام مصرف باید در چارچوب صحیح و متعادل و دور از اسراف و تبذیر صورت پذیرد. زن می تواند با پرهیز از اسراف و تبذیر جلوی اتلاف و هدر رفتن امکانات، لوازم، مواد غذایی، پوشاک و ... بگیرد و جامعه را به سوی مصرف صحیح راهنما باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
نویسنده :وحیده اخوان اکبری
کلید واژه ها:زنان- اقتصاد- خانواده- جامعه
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :7293
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :07 دی 1394 08:05
آخرین تغییر :07 دی 1394 08:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...