title

بررسی شیوع ماکروزومی و وزن کم هنگام تولد در نوزادان سررس متولد شده بیمارستان بعثت سنندج سال 1391-1390

کریمه, رویا and ظاهری, فرزانه and بوجار, ویدا and اخوان اکبری, پوران and سید کابلی, خدیجه (1392) بررسی شیوع ماکروزومی و وزن کم هنگام تولد در نوزادان سررس متولد شده بیمارستان بعثت سنندج سال 1391-1390. در: پنجمین همایش سراسری ارتقا سلامت خانواده, 9- 8 آبان 1392, سنندج - ایران.

[img]
Preview
Text
260kB
[img]
Preview
Text
264kB

Official URL: http://www.kums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف: برطبق تعاریف وزن کم هنگام تولد و ماکروزومی به ترتیب به وزن کمتر از 2500 گرم و بیش از 4000 گرم در هنگام تولد اطلاق میشود. سالانه بیش از 20 میلیون نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم متولد می شوند که آنها را در معرض ناتوانی ها و خطرات بعدی در زندگی قرار می دهد .از طرف دیگر جنین های ماکروزوم نیز خطرعوارض مادری و نوزادی، سزارین و گاها سزارین هیسترکتومی را افزایش می دهند.این مطالعه با هدف بررسی شیوع ماکروزومی و وزن کم هنگام تولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان بعثت سنندج در سال 91-90 انجام گرفته است. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی تعداد 1300 مادر باردار 42- 37 هفته و با رتبه بارداری 4-1 بارداری مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت شهرستان سنندج در سال 91-90 شرکت داشتند.جهت گردآوری داده ها وثبت مشخصات دموگرافیک مادر و نوزاد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. اطلاعات پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS 16وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: طبق نتایج بدست آمده 56.9 درصد مادران دارای سن 29-20 سال ، 46.8 درصد دارای سطح سواد متوسطه و بالاتر، 92.7 درصد خانه دار،77.6 درصد ساکن شهر، 52.5 درصد گراوید اول و 61.5 درصد به طریق طبیعی زایمان نموده و جنس 50.3 درصد نوزادان پسر بوده است. شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری در 53.2درصد نرمال بود.میزان ماکروزومی و وزن کم هنگام تولد به ترتیب حدود 3.2درصد و3.8 درصد بود. بحث و نتیجه گیری:در این مطالعه میزان تولد نوزادان بیش از 4000 گرم حدود 3.2درصد و وزن کم هنگام تولد 3.8درصد بود.طبق نتایج این پژوهش بیشترین میزان ماکروزومی در سن 39-30 سال مادری، سن جنینی بیش از 40 هفته، گراوید 3 و بیشتر، شاخص توده بدنی بالای 29 در مادر مشاهده گردید.همچنین میزان ماکروزومی در نوزادان پسر(4 %)تقریبا دو برابرنوزادان دختر(2%) بود.وزن کم هنگام تولد نیز درنوزادان دختر،با رداری اول، BMIقبل از بارداری کمتر از19.8 وسن بیشتر از 40 سال در مادر بیشتر دیده شد.با توجه به اینکه با افزایش و کاهش وزن جنین امکان آپگار پایین هنگام تولد ، نیاز به احیا و بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و امکان صدمات حین زایمان در موارد ماکروزومی افزایش می یابد تمهیدات لازم در زمینه آموزش مادراندر دوران بارداری به انجام مراقبت های روتین بارداری و تدارک مراقبت های خاص در هنگام زایمان جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن این عوارض ضروری به نظر می رسد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رویا کریمه
نویسنده :فرزانه ظاهری
نویسنده :ویدا بوجار
نویسنده :پوران اخوان اکبری
نویسنده :خدیجه سید کابلی
Uncontrolled Keywords:شیوع، ماکروزومی، وزن کم هنگام تولد، نوزادان
Subjects:WQ Obstetrics
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:7300
Deposited By: ِDr Pouran Akhavan akbari
Deposited On:17 Oct 1394 08:14
Last Modified:17 Oct 1394 08:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...