title

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های شهرستان خلخال در سال1394

یزدانی چراتی, جمشید and امانی, فیروز and فتحی, افشین and بیک, سیما (1394) بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های شهرستان خلخال در سال1394. در: اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور, 4-3 دی ماه 1394, ساری - ایران.

[img]
Preview
Text
99kB
[img]
Preview
Text
524kB

Official URL: http://hsc.mazums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: اخیرا استفاده از اینترنت بخش مهمی از زندگی جوانان به ویژه دانشجویان را به خود اختصاص داده است.با ورود این فناوری و تغییرات ناشی از آن، این پرسش مطرح است که وضعیت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان چگونه است.مطالعه حاضر با هدف تعیـین وضعـیت اعتیـاد به ایـنترنـت و عوامـل مرتـبط با آن در دانشجویان شهرستان خلخال به صورت پایلوت طراحی و اجرا شده است. روش: دراین مطالعه توصیفی، 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهرستان خلخال به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی ویژگی های جمعیت شناسی و "آزمون اعتیاد به اینترنت" (Internet Addiction Test) استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، داده ها با نرم افزار Excel2007 و SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در این مطالعه 39درصد دانشجویان دانشگاههای شهرستان خلخال اعتیاد به اینترنت نداشته و61 درصد از آنها اعتیاد به اینترنت داشتند.34/42درصد از دارندگان اعتیاد اینترنتی اعتیاد شدید و 65/56 درصد آنان اعتیاد خفیف داشتند. بین اعتیاد به اینترنت با متغیرهای جمعیت شناختی از جمله: جنسیت، دانشگاه،وضعیت تاهل،وضعیت کامپیوتر شخصی، سایتهای علمی،گفتگوی اینترنتی(چت)،دوست یابی، بازیهای اینترنتی، مدت زمان استفاده از اینترنت در روز به ساعت همبستگی آماری معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد 61درصد از دانشجویان دانشگاههای شهرستان خلخال به اینترنت اعتیاد داشته اند. با توجه به گسترش روز افزون اینترنت دربین دانشجویان، طراحی، اجرای برنامه های آموزشی مناسب و استفاده از مداخلات اثر بخشی مبتنی بر اینترنت در راستای ارتقای هر چه بیشتر دانش و القاء رفتارهای سالم در بین دانشجویان ضروری می باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :جمشید یزدانی چراتی
نویسنده :فیروز امانی
نویسنده مسئول :سیما بیک
Uncontrolled Keywords:اینترنت،اعتیاد به اینترنت، دانشجویان خلخال
Subjects:WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:7306
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:13 Oct 1394 06:41
Last Modified:11 Dec 1394 06:35

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...