title

نقش شیردهی در پیشگیری از سرطان پستان

پورفرضی, فرهاد and فولادی, نسرین and صالحی, محدثه and پیری دوگاهه, هادی and صابری, سید حسین (1390) نقش شیردهی در پیشگیری از سرطان پستان. در: کنگره قرآن پژوهی و طب: همایش انسان سالم, 22 آبان 1390, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
474kB
[img]
Preview
Image
410kB

Persian Abstract

مقدمه: بیش از چهارده قرن است که بر اساس آیات قرآن کریم نکات مهمی درباره شیرمادر مطرح شده است .سرطان پستان یک سوم از کل سرطان هاي زنان را تشکیل می دهدوعامل عمده ي مرگ ناشی ازسرطان درزنان59-25 سال است . از مزیت هاي طولانی مدت شیردهی می توان پیشگیري از سرطان پستان را ذکر کرد .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر طول مدت شیردهی بر سرطان پستان در استان اردبیل طراحی شده است.موادوروشها: مطالعه حاضراز نوع تحلیلی (مورد-شاهدي) می باشد که بر روي 75 بیمار مبتلا به سرطان پستان با تائید پاتولوژي و 75 نفر شاهد که از نظر سن و محل سکونت همسان سازي شده بودند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوري جمع آوري شد.در این مطالعه میانگین سن و انحراف معیار در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 9.11± 46 .6و 4.12± 46 .2بود. سابقه ی شیر دهی (0.2=OR, CIo=95% 0.06-0.83 )به عنوان یک فاکتور محافظت کننده از ابتلا به سرطان پستان شناخته شد.نتیجه گیري و بحث : . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده شده که با افزایش طول مدت شیردهی خطرسرطان پستان بسیارکاهش مییابد . استفاده ازشیرمادر، داراي فواید مطلوب متعددبراي مادروشیرخوار می باشد. دین مبین اسلام بسیارقبل ازمشخص شدن نتایج مطالعات اخیر، درآیات قرآن کریم وروایات معصومین(علیهم السلام) براستفاده ازشیرمادرتاکیدورزیده است. درچندین آیه قرآن کریم مستقیمابه بحث شیرمادراشاره شده است که ازاین آیات میتوان به آیه 15 سوره احقاف، آیه 14 سوره لقمان وآیه 233 سوره بقره اشاره کرد. به نظرمیرسدآیه اخیرمهمترین آیه درخصوص شیرمادراست که باجمله ( ومادران بایستی دوسال کامل فرزندان خودراشیردهند) آغازمیشودکه این خودازشگفتیهاي آموزه هاي قرآنی میباشد . نتایج مفیداستفاده ازشیرمادرعلاوه برقرآن، دراحادیث شریفه نیزبه اشکال مختلف موردبحث قرارگرفته است . بطورکل دراین احادیث وروایات ازشیرمادربه عنوان نمونه اي آشکارازلطف وعنایت پروردگارنسبت به انسان یادشده است .اهمیت استفاده ازآن درقالب مناجات، ادعیه ورهنمودهاي بهداشتی، حقوقی، اجتما عی معصومین (ع) مطرح گردیده است.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده :فرهاد پورفرضی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
نویسنده :هادی پیری دوگاهه
Uncontrolled Keywords:آیات قرآن، سرطان پستان، شیردهی
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:7311
Deposited By: Dr Nasrin Fouladi
Deposited On:20 Oct 1394 07:13
Last Modified:20 Oct 1394 07:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...