title

بررسی میزان اختلالات خواب در بین مردم شهر اردبیل

امانی, فیروز and یزدانی چراتی, جمشید and براک, منوچهر and بیک, سیما and زرزا, شیما and امینی, سارا (1394) بررسی میزان اختلالات خواب در بین مردم شهر اردبیل. در: اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور, 4-3 دی ماه 1394, ساری - ایران.

[img]
Preview
Text
524kB
[img]
Preview
Text
92kB

Official URL: http:\\hsc.mazums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه:اختلالات خواب میتواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی افراد تاثیر بگذارد و با سلامتی و نیز مرگ و میر افراد مرتبط باشد.هدف از مطالعه حاضر ،اختلالات خواب در بین مردم شهر اردبیل بود . روش کار :در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 196 نفر افراد بزرگسال به طور نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای شامل 2 بخش مشخصات دموگرافیک و سوالات مربوط به اختلال خواب بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیلی در نرم افزار spssنسخه 16 آنالیز شدند . یافته ها : از 196 نفر ، 91 نفر (4/46%) مرد و 105 نفر (6/53 %) زن با میانگین سنی 5/33+_6/12 سال بودند . میزان شیوع اختلالات خواب در بین زنان 8/44 % و در مردان 3/42 % بود . 4/18 % مردم از قرص های خواب آور استفاده می کردند .حدود 1/55 % افراد در شروع خواب مشکل داشتند . ارتباط معنی داری میان سطح رضایت مندی از کیفیت خواب با مشکل در به خواب رفتن ،نوشیدن قهوه در آخر شب ،استفاده از قرص های خواب آور ،خواب آلودگی در طول روز و سن افراد وجود دارد . نتیجه گیری : بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد شیوع اختلال خواب در مردم شهر اردبیل نسبت به شیوع آن در جامعه کلی بیشتر باشد بنابراین با به کار گیری روش های مناسب جهت بهبود وضعیت خواب مردم و کنترل اختلالات خواب ضروری به نظر می رسد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :سیما بیک
Uncontrolled Keywords:اختلالات خواب ،مردم شهر اردبیل
Subjects:WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:7318
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:14 Oct 1394 13:03
Last Modified:14 Oct 1394 13:03

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...