title

ضرورت، موانع وپیامدهای مشارکت مردان دربهداشت باروری

اخوان اکبری, پوران and سیمبر, معصومه (1394) ضرورت، موانع وپیامدهای مشارکت مردان دربهداشت باروری. در: هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری: تازه های علمی باروری و ناباروری, 27-25 آذر 1394, تهران - ایران.

[img]
Preview
Text
246kB
[img]
Preview
Text
319kB

Official URL: http://www.irhrc.sbmu.ac.ir

Persian Abstract

زمینه وهدف: از سال 1994 بهداشت باروری جایگزین تنظیم خانواده شده است که یکی از جنبه های آن نقش و جایگاه مردان می باشد. منظور از مشارکت مردان ، مسئولیت پذیری آنها در زمینه بهداشت باروری و حمایت از همسر برای مقابله با دشواریهای حیات جنسی و توفیق در این راه است.توفیق برنامه های بهداشت باروری درگرونگرش وعملکرد مردان است. مردان می توانند در جوامعی که زندگی و کار می کنند عوامل تغییر باشند .مشارکت مردان،استراتژی مهم دررسیدن به اهداف توسعه هزاره سوم مانند توانمندسازی زنان وارتقای سلامت مادران است ومطالعه حاضر با هدف مرور ضرورت، موانع و پیامدهای مشارکت مردان در بهداشت باروری انجام گرفته است. روش کار: پژوهش حاضرمطالعه مروری است که بااستفاده ازکلمات کلیدی مردان،مشارکت،بهداشت باروری،وتنظیم خانواده درموتورهای جستجویScience direct،pub med ،Irandoc،Medlib،SID وGoogle scholar و انتخاب مقالات مطالعات مرتبط مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها: بررسی مطالعات نشان داد درحیطه اهمیت وضرورت مشارکت مردان در بهداشت باروری نقش پدرسالارانه مردان،دانش کم مردان درزمينه بهداشت باروري، نقش مرکزی وکلیدی مردان درتوسعه سلامت مادران وتحقق عدالت اجتماعی وجنسیتی مهمترین دلایل مبنی برضرورت مشارکت مردان می باشند.در حیطه موانع؛ درحاشیه قرارگرفتن مردان ازطرف سرویسهای بهداشتی، مشغله کاري زياد ومسايل اقتصادي مرتبط با آن، تفاوت های جنسیتی سنتی ،موانع فرهنگی ازقبیل ترجیح جنسی وشرم وحیا وزدن برچسب هاي تحقيرآميز ازمهم ترین موانع مشارکت مردان بیان شده اند. توجه به باورها و نگرش های زنان و مردان از دیدگاه فرهنگی اجتماعی، سنت های فرهنگی وهنجارهای اجتماعی، اعتقادات مذهبی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده های نگرش و نقش غالب مشارکت مردان در نظر گرفته میشوند.پیامدهای مشارکت مردان دربهداشت باروری نیز شامل افزایش اگاهی و انتقال اطلاعات به همسرانشان،افزایش پوشش تنظیم خانواده، کاهش حاملگی های ناخواسته، استفاده ازتکنیک های پیشگیری ازایدز،افزایش مشارکت مردان درامورحاملگی از جمله شروع زودترمراقبت‌های بارداری واتخاذ رفتارهای بهداشتی مناسب می شود. بحث ونتیجه گیری: علیرغم اهمیت ونقش مهم مردان درارتقا وتوانمندسازی زنان به نظرمی رسد آنها ازطرف جامعه وحتی زنان درخدمات مربوط به سلامت باروری نادیده گرفته می شوند. مردان برای آگاهی از نقش و اثر خود در قلمرو بهداشت باروری نیازمند اطلاع رسانی و فراهم شدن خدمات اند.با توجه به دانش کم مردان در زمینه بهداشت باروری آموزش و اطلاع رسانی به مردان باید از اولویت های برنامه ریزیهای های بهداشتی در حوزه باروری باشد. نیازبه توجه بیشتر،درگیرشدن وحضورفعال مردان برای ارتقا سلامت خودوهمسرانشان ازنیازهای سلامتی مهم در حیطه بهداشت باروری به ویژه درکشورهای درحال توسعه می باشد.مردسالاری مسئله فرهنگی است که دربیشترجوامع و به ویژه در خانواده های ایرانی حتی در خانواده های ثروتمند و دارای تحصیلات و مدارج دانشگاهی بالا نیز وجود دارد که مانع بزرگی برای رسیدن به هدف سلامتی و توانمندسازی زنان می باشد لذا لازم است برای رفع تبعیض جنسیتی وبرقراری عدالت جنسیتی برنامه ریزیهای سازمانی ، اجتماعی ومحلی برای آموزش و فرهنگ سازی در دراز مدت تدارک دیده شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
نویسنده :معصومه سیمبر
Uncontrolled Keywords:مردان، مشارکت، بهداشت باروری، تنظیم خانواده
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:7331
Deposited By: ِDr Pouran Akhavan akbari
Deposited On:04 Nov 1394 10:11
Last Modified:04 Nov 1394 10:11

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...