title

واکسن HPV رویکردی برای پیشگیری از بروز سرطان سرویکس: مروری بر شواهد موجود

ظاهری, فرزانه and کشاورز, زهره and اخوان اکبری, پوران and یزدان پناه, جمیله (1393) واکسن HPV رویکردی برای پیشگیری از بروز سرطان سرویکس: مروری بر شواهد موجود. در: چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 25-22 مهر 1393, تهران - ایران.

[img]
Preview
Image
848kB
[img]
Preview
Image
917kB

Official URL: http://www.tuaog.com

Persian Abstract

مقدمه و زمینه: HPV به عنوان یکی از رایج ترین عفونتهای مقاربتی در سطح دنیا شناخته شده است. در سالهای اخیر افزایش میزان این عفونت بخصوص در میان جوانان و افراد فعال از نظر جنسی، بر اهمیت آن افزوده است. تا بحال 100 سوش آن شناسایی شده است که حداقل 13 نوع آن با بروز سرطان های سیستم تناسلی از جمله سرطان سرویکس در ارتباط بوده است. این در حالی است که از این عارضه میتوان براحتی با واکسیناسیون HPV قبل از شروع فعالیت جنسی و برنامه غربالگری سرطان سرویکس پیشگیری نمود. مطالعه مروری فوق به بررسی رویکرد برنامه واکسیناسیون HPV جهت پیشگیری از بروز این سرطان در نقاط مختلف دنیا می پردازد. مواد روشها: این مرور روایی نتایج آخرین رویکردها، دستورالعملها و مقالات منتشر شده در زمینه استفاده از واکسن HPV در پیشگیری از سرطان سرویکس را در پایگاههای Pub med, Google scholar, Elsevier, Emro, Iranmedex, SID مورد بررسی قرار داده است. در ابتدا جهت جستجوی مقالات از کلمات کلیدی و عبارات HPV, Cervical cancer risk factors HPV with cervical cancer strategy, strategies for cervical cancer prevention, HPV vaccine, استفاده گردید که در نهایت تعداد 32 مقاله مرتبط یافت و مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: بر طبق نتایج، 70% موارد سرطان سرویکس در دنیا توسط سوش 16 و 18 ویروس HPV ایجاد می شود. رویکرد سازمان بهداشت جهانی واکسیناسیون بر علیه HPV در دختران و پسران 13-9 ساله و قبل از شروع فعالیت جنسی، بعنوان پیشگیری نوع اول و همزمان با آن ایجاد ارتباط با نوجوانان و والدین آنان جهت دادن آگاهی در زمینه مزایای این واکسن است. از سال 2008 با دستورالعمل اتحادیه اروپا، 19 کشور بخصوص کشورهای انگلیس و پرتغال، برنامه واکسن HPV برای دختران 14-10 ساله که هنوز فعالیت جنسی را شروع ننموده اند را آغاز کردند. دستورالعمل آکادمی اطفال آمریکا نیز بر شروع واکسیناسیون دختران و پسران نوجوان12-11 ساله از این واکسن تاکید دارد. دستورالعمل سازمان تحقیقات آسیا –اقیانوسیه در عفونتهای زنان و نئوپلازی نیز بر واکسیناسیون HPV به عنوان روش پیشگیری اولیه از بروز این بیماری و در نهایت سرطان سرویکس تاکید نموده است. بر طبق نتایج، اجرای این برنامه ها در کشورهای فوق از راههای کاهش بروز سرطان سرویکس بوده است. در کشور استرالیا نیز با برنامه واکسیناسیون علیه ویروس HPV در دختران و پسران کاهش 56% در عفونت HPV نوع 16 در سال 2010 رخ داده است. بر طبق بررسیها کشور ایران فاقد برنامه واکسیناسیون HPV بصورت کشوری است. بحث و نتیجه گیری: علیرغم توصیه اکثر کشورهای پیشرفته و سازمان بهداشت جهانی به استفاده از واکسن HPV جهت پیشگیری از بروز سوشهای خطرناک مرتبط با بروز سرطان سرویکس و انتشار نتایج موفقیت آمیز اجرای این رویکرد در برخی کشورهای پیشرفته از جمله انگلیس، پرتغال، استرالیا، هنوز در برنامه رسمی کشوری ایران، واکسن فوق برای نوجوانان و جوانان جائی ندارد. شاید درصورت برطرف شدن موانع موجود در زمینه استفاده از این واکسن از جمله هزینه زیاد تهیه آن و همچنین برنامه ریزی جهت ایجاد آگاهی در والدین نوجوانان برای استفاده از آن جهت پیشگیری از سرطان سرویکس، آمار این سرطان در کشور ایران نیز کاهش یابد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فرزانه ظاهری
نویسنده :زهره کشاورز
نویسنده :پوران اخوان اکبری
کلیدواژه ها (انگلیسی):سرطان سرویکس، ویروس پاپیلومای انسانی، پیشگیری، واکسنHPV
Subjects:QV pharmacology
QZ Pathology
WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
School of Pharmacy > Department of Clinical Pharmacy
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:7339
Deposited By: ِDr Pouran Akhavan akbari
Deposited On:04 Nov 1394 10:07
Last Modified:04 Nov 1394 10:07

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...