title

بررسی اثرات ضد سرطانی برخی گیاهان بومی ایران بر روی رده سلولی سرطان معده (AGS)

مولازاده, نگار ، مهندسی, سودا ، بهلولی, شهاب ، حسین زاده, شهناز (1388) بررسی اثرات ضد سرطانی برخی گیاهان بومی ایران بر روی رده سلولی سرطان معده (AGS). در: یازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران, 28 تا 30 مهر ماه 1388, تهران.

[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
195kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: سرطان های دستگاه گوارش یکی از مهم ترین علل مرگ و میر بیماران در جهان می باشد. در کشور ما نیز یکی از علل مهم مرگ ومیر بیماران بوده و از شیوع نستا بالایی برخوردار می باشد. طبق آمار سرطان معده در شمال غرب کشور شیوع بیشتری دارد. این سرطان چهارمین سرطان شایع در جهان است و سالیانه باعث مرگ حدود یک میلیون نفر در سرتاسر جهان می شود. شایع ترین فرم سرطان معده آدنوکارسینوم یا سرطان غددی در معده است. در این پژوهش به بررسی اثر پنج گیاه (خردل - آتروپا بلادونا- گزنه - زراوند - هیاسیاموس) بر رده سلولی AGS (سرطان معده از نوع آدنو کارسینوم) پرداخته شده است. روش تحقیق: جهت تهیه ی عصاره ی آبی، گیاهان مورد نظر از منطقه همدان و تهران تهیه شدند. و پس از پودر کردن توسط هموژنایزر مخلوط یکنواختی از آن های بدست امد. که پس از فیلتراسیون و سانتریفوژ توسط دستگاه فریز درایر خشک گردیده و آماده استفاده شدند. سلول های سرطانی مورد استفاده در این طرح از بانک سلولی انستیتوپاستور ایران تهیه شدند. در این پژوهش از تکنیک های متداول کشت سلولی استفاده شد. سلول هی سرطان معده در فلاسک های حاوی محیط کشت RPMI 1640 حاوی 10 درصد FBS در فضای مرطوب 37 درجه انکوباتتور به همراه 5 درصد دی اکسید کربن کشت داده شدند. سپس به پلیت های 96 خانه ای با تراکم 2x10^4 سلول در هر چاهک انتقال داده شدند. سلول ها در حضور عصاره های آبی خردل - بذر آتروپا بلادونا - برگ آتروپا بلادونا - بذر هیوسیاموس - زراوند و گزنه، با غلظت 10 میلی گرم بر میلی ببه مدت 72 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شدند. برای بررسی سمیت سلولی از سه روش مختلف استفاده شد. الف- بررسی جذب MTT و متابولیسم آن توسط میتوکندری ب- بررسی جذب قرمز خنثی (Nuetral Red) توسط لیزوزم ها ج- بررسی میزان پروتئین با استفاده از روش FRAME یافته های پژوهش: عصاره آبی برخی از گیاهان مورد نظر دارای اثر ضد سرطانی بر روی سلول های سرطان معده (AGS) بوند. IC50 عصاره خردل - زرواند - بذر بلادونا - بذر هیوسیاموس - برگ بلادونا و گزنه به ترتیب برابر 0.079، 0.082 ، 0.83 ، 0.64 ، 0.68 ، 0.64 میلی گرم در میلی لیتر بود. نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش عصاره آبی خردل - زراوند - بذر آتروپا بلاونا و بدر هیوسیاموس دارای اثر ضد سرطانی بر روی سلول های سرطانی معده (نوع آدنوکارسینوم) بودند. تاثیر سمی قابل توجهی در عصاره ی آبی برگ بلادونا و گزنه مشاهده نشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نگار مولازاده
نویسنده مسئول :شهاب بهلولی
اطلاعات اضافی : برنده جایزه برترین سخنرانی در یازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران
کلید واژه ها:سرطان آدنوکارسینوم معده ، AGS ، خردل ، بذر بلادنا ، برگ بلادونا ، بذر هیوسیاموس ، زراوند ،گزنه
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :734
ارائه شده توسط : دکتر شهاب بهلولی
ارائه شده در تاریخ :25 دی 1388 17:04
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 12:18

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...