title

بررسی اثر ضد سرطانی گیاه خیار وحشی (Ecballium Elaterium)بر روی رده سلولي سرطان سنگ فرشی مري (KYSE-30).

بهلولی, شهاب ، رستمی, رضا ، جاهد, شهرام ، حسین زاده, شهناز (1388) بررسی اثر ضد سرطانی گیاه خیار وحشی (Ecballium Elaterium)بر روی رده سلولي سرطان سنگ فرشی مري (KYSE-30). در: یازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران, 28 تا 30 مهر ماه 1388, تهران.

[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
147kB

خلاصه فارسی

مقدمه: امروزه درمان سرطان یکی از معضلات جامعه پزشکی می باشد.منطقه شمال و شمال غرب ایران علی الخصوص اردبیل از جمله نواحی پر شیوع سرطان مری و معده می باشد. وجود تنوع گیاهی در این منطقه و امکان مطالعه اثرات ضد سرطانی این گیاهان بر روی رده های سلولی مرتبط با سرطان های مری و معده ما را بر این داشت تا مطالعه ای در زمینه ی خاصیت ضد سرطانی گیاه خیار وحشی بر روی رده سلولی KYSE-30 که مدل سرطان سلولهای سنگ فرشی (squamous cell carcinoma) می باشد،انجام دهیم. روش کار: (1) تهیه عصاره ی آبی: در فصل تابستان و اواسط ماه مرداد میوه گیاه خیار وحشی از نواحی اطراف مشگین شهر جمع اوری و پس از تمیز کردن خرد شده و با استفاده از هموژنایزه مخلوط یکنواختی از ان بدست امده ،عصاره حاصل پس از فیلتره شدن و سانترفیوژ با استفاده از لیو فلایزر خشک گردیده و در دمای 20- سانتي گراد تا زمان آزمایش نگهداری شد. (2) آماده سازی سازی سلولها: سلولهای KYSE-30 از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران تهیه و پس از پاساژ در پیپت های 96 خانه با تراکم 2×104 cell در هر چاهک در محیط کشت (%45 RPMI 1640 - %45 Hams F12 و %10 FBS) و در اتمسفر %5 CO2 و در دمای 37 درجه سانتي گراد کشت داده شد. ،سلولها در حضور غلظت های 0.1 تا 2.5 میلی گرم در میلی لیتر عصاره آبي گياه خيار وحشي به مدت 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند. (3).بررسی سمیت سلولی: سه روش مختلف برای بررسی سمیت سلولی به کار گرفته شد. الف) بررسی جذب MTT و متابولیسم آن توسط میتوکندری ب). بررسی جذب قرمز خنثی (NUETRAL RED) توسط لیزوزم ج). بررسی میزان پروتئین در چاهک ها با استفاده از روش FRAME نتایج: عصاره آبی گیاه خیار وحشی در هر مدت انكوباسيون 24، 48 و 72 ساعت دارای اثر سمی بر روی سلول های KYSE-30 بود كه با افزایش مدت زمان انکو باسیون تاثیر عصاره بر روی سلولها افزایش پیدا می کرد و اثر مهاری در غلظت های پا یین تر مشاهده می شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده،عصاره آبی گیاه خیار وحشی دارای اثرات سمی بر روی رده سلولی سرطان سلول های سنگ فرشی (Squamous cell carcinoma) مري (KYSE-30)در محیط ازمایشگاهی می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:رده سلولی KYSE-30 ؛ Ecballium Elaterium ؛ گیاه خیار وحشی ؛ MTT ؛ قرمز خنثی ؛ روش FRAME
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :735
ارائه شده توسط : دکتر شهاب بهلولی
ارائه شده در تاریخ :25 دی 1388 17:15
آخرین تغییر :07 اسفند 1391 11:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...