title

مقايسه دو تكنيك حمايت پرينه توسط دست ماما (hands on) و تكنيك عدم دستكاري پرينه توسط ماما hands poised or hands off perineum suppor بر روي عوارض بعد از زايمان

مصطفی زاده, فریده ، اسدزاده, فيروزه ، رستم نژاد, معصومه (1394) مقايسه دو تكنيك حمايت پرينه توسط دست ماما (hands on) و تكنيك عدم دستكاري پرينه توسط ماما hands poised or hands off perineum suppor بر روي عوارض بعد از زايمان. در: كنگره بين المللي چالش هاي باليني در مامايي ، زنان و نازايي, 30-28 بهمن 1394, تهران - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
429kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
93kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.dtogi.ir

خلاصه فارسی

زايمان وا‍ژينال اغلب با اسيب پرينه و عوارض كوتاه مدت و بلند مدت بعد از زايمان همراه است كه براي كاهش اين عوارض و بهبود وضعيت سلامت جسمي و روحي زنان بعد از زايمان ماماها و پزشكان از تكنيك هاي مختلفي در مرحله دوم زايمان براي خروج سر جنين و بدنبال ان اندام ها ي وي استفاده مي كنند كه در اين ميان استفاده از دو تكنيك حمايت از پرينه توسط دست ماما در حين اتساع توسط سر جنين (hands on) و تكنيك عدم دستكاري پرينه توسط ماما يا پزشك با عنوان hoops (hands poised or hands off perineum support ) مرسوم شده است .استفاده يا عدم استفاده از هر كدام از اين تكنيك ها در علم امروز مامايي بعنوان يك چالش مطرح مي باشد كه براي پي بردن به فوايد و مضرات هر كدام از اين تكنيك ها نياز به بررسي و مطالعه وسيع تري دارد . هدف از اين مطالعه مروري سيستماتيك مقايسه نتايج اين دو تكنيك درحمايت از پرينه در مرحله دوم زايمان و كاهش عوارض ناحيه پرينه در مرحله دوم زايمان و دوران بعد از زايمان مي باشد. روش كار: اين مطالعه مروري بر روي 15 مقاله كاملا مرتبط به موضوع با عنوان hands poised or hands off و Hands on از سال 2010 تا سال 2015 انجام شد كه 3 مقاله RCTو5 مقاله مروري سيستماتيك و3 مقاله مقايسه اي و 3 مقاله كيفي و1 مقاله cross-sectional بود. نتايج :بررسي هاي انجام شده بر روي مقالات نشان دادند كه تكنيك دست نزدن به پرينه در مرحله دوم زايمان (hands poised or hands off technique ) باعث كاهش معني داري در تروماي پرينه –كاهش ميزان اپي زيوتومي و درد پرينه در بعد از زايمان مي شود و همچنين مقدار خونريزي بعد از زايمان در تكنيك دست نزدن به پرينه كمتر بوده است. نتيجه گيري :استفاده از تكنيك hands poised or hands off در زايمان واژينال اثرات مثبت تري در سلامت مادر بعد از زايمان و كاهش خطرات مادري در مرحله دوم و سوم و حتي دوران نفاس مخصوصا در زمينه سلامت جنسي داشته است.شايد استفاده از تكنيك hands poised or hands off بتواند به جواب يك چالش در جهت كنترل پرينه در مرحله دوم زايمان پاسخ مناسبي بدهد كه اين امر نياز به مطالعات بيشتري خواهد داشت .نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریده مصطفی زاده
نویسنده :فيروزه اسدزاده
نویسنده :معصومه رستم نژاد
کلید واژه ها:تكنيك حمايت پرينه توسط دست ماما (hands on) - تكنيك عدم دستكاري پرينه توسط ماما hands poised or) hands off perineum support)) - عوارض بعد از زايمان
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :7434
ارائه شده توسط : خانم فریده مصطفی زاده
ارائه شده در تاریخ :24 اسفند 1394 08:32
آخرین تغییر :27 اردبهشت 1395 09:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...