title

روانشناسی سالمندی

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا and احمدی خطیر, مریم and مهدوی شهری, مسلم (1394) روانشناسی سالمندی. جامعه نگر, تهران. شابک 1-461-101-600-978

[img]
Preview
Image
200kB
[img]
Preview
Image
96kB

Official URL: http://www.jameenegar.com/index.asp?M=PRODUCTS&MC=...

Persian Abstract

هر جامعه همان طور که برای سر و سامان دادن و استفاده مطلوب از منابع طبیعی و مادی خود برنامه ریزی میکند، برای پرورش جمعیت خود و استفاده بهینه از توان جسم و روحی آن نیز باید برنامه ای مدون و منطقی داشته باشد. تهیه چنین برنامه ای مستلزم اتخاذ نوعی "سیاست جمعیتی"است. تدوین و اجرای سیاستهای جمعیتی امروزه به عنوان جزئی از برنامه ملی توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه تلقی میشود. نداشتن سیاست جمعیتی مشخص و روشن نه تنها ممکن است به نادیده گرفتن عامل جمعیت و عدم توجه کافی به این ثروت ملی منجر شود، بلکه به ناکامی و شکست کل برنامه توسعه اقتصادی نیز بینجامد. سیاست جمعیتی هر کشور از یک سلسله آرمانها، اهداف، هدف های کیفی و کمی و راهکارهای عملی برای تحقق آن اهداف در محدوده زمانی خاصی تشکیل می شود . بدیهی است سیاست جمعیتی به عنوان جزئی از برنامه کلی توسعه ملی کشور و با در نظر گرفتن آرمان های فرهنگی، شرایط اجتماعی و منابع و محدودیت های اقتصادی آن تدوین میگردد . به این دلیل لازم است بین سیاست جمعیتی و برنامه ملی توسعه کشور هماهنگی و همخوانی نزدیکی وجود داشته باشد. آرمان اصلی سیاست جمعیتی، یعنی ارتقاء شرایط زیستی و کیفیت زندگی مردم در واقع یکی از هدف های عمده برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور نیز به شمار میرود . برای تهیه برنامه های اقتصادی و اجتماعی که آینده را مد نظر دارند، اطلاع از تعداد جمعیت و ویژگیهای آن ضروری است. امروزه داده های جمعیتی عمدتاً برای استفاده در برنامه ریزیهای مفید اجتماعی و اقتصادی جمع آوری میشوند تفکر برای تامین نیازهای اساسی چنین جمعیتی به تغییر نگرشهای سیاسی درباره جمعیت انجامیده و تلاشهای گستردهای را در جهت برنامه ریزی برای تامین آن نیازها و کنترل و بهبود ساخت و ترکیب جمعیتها مطرح ساخته است . ساخت جمعیت آثار دیرپایی بر پدیده های جمعیتی دارد. کشورهای در حال توسعه عموماً دارای ساختی جوان و یا نزدیک به آن هستند و ساختار جمعیتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی، سالخورده است. جمعیت جوان نیاز به سرمایه گذاری های زیادی در زمینه های تغذیه، بهداشت، آموزش، مسکن، اشتغال و نظایر آن دارد. در حالی که در کشورهای دارای ساختار جمعیتی سالخورده مسائل مربوط به سالمندها و تامین رفاه و گذران مطلوب تر اوقات فراغت، اهمیت و جایگاه والاتری می یابد.

Title

psychology of elderly


Item Type:Book
زبان سند : فارسی
نویسنده :علی صدرالهی
نویسنده :زهرا خلیلی
Uncontrolled Keywords:روانشناسی، سالمند
Subjects:WT Geriatrics . Chronic Diseases
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:7508
Deposited By: miss zahra khalili
Deposited On:04 Jun 1395 07:08
Last Modified:04 Jun 1395 07:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...