title

رائه یك روش جدید آنالیز قابل استفاده در كشور برای آئروسل های كوارتز با استفاده از طیف سنجيFT-IR

سرانجام, بهزاد and زنده دل, رضوان and خداکریم, سهیلا and توکل, الهه and قراری, نورالدین and رضازاده آذری, منصور (1394) رائه یك روش جدید آنالیز قابل استفاده در كشور برای آئروسل های كوارتز با استفاده از طیف سنجيFT-IR. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 21-20 خرداد 1394, یزد - ایران.

[img]
Preview
Text
171kB
[img]
Preview
Image
419kB

Persian Abstract

مقدمه: آئروسلهای سیلیس کریستالی یکی از عوامل زیان آور در محیط های کاری می باشد. روش های مختلفی برای نمونه برداری، آماده سازی و آنالیز این آئروسل ها در هوا ارایه شده است و بهترین روش پراش اشعه ایکس می باشد که به لحاظ هزینه زیاد ، پیچیدگی و عدم دسترسی مناسب، ارزشیابی مواجهه شغلی کارگران کشور را با با چالش هایی روبرو نموده است. از این رو، این مطالعه با هدف ارائه و اعتبار بخشی یک روش جدید برای نمونه برداری، آماده سازی و آنالیز سیلیس کریستالی از نوع کوارتز در نظر گرفته شد. روش بررسي: در این مطالعه استاندارد کوارتز خریداری شده از شرکت مرک آلمان برای تایید کیفیت و درصد خلوص به روش پراش اشعه ایکس XRD آنالیز گردید. سپس با توجه به در صد خلوص استاندارد کوارتز، نمونه های استاندارد کوارتز در دامنه وزنی 20-200 میکروگرم به روش سوسپانسیون ذرات در یک حلال، بر روی فیلتر میکس سلولز استر (MCE) اضافه شد. نمونه های استاندارد پس از سوزاندن در کوره و اضافه کردن پتاسیم بروماید توسط پرس بصورت قرص ساخته شد و با استفاده از دستگاه طیف سنجی FT-IR برای بهترین جذب اسکن گردید. در این مطالعه 4 سری نمونه درون روز و برون روز برای تعیین ضریب تغییرات و درصد بازیافت و حساسیت مورد آنالیز قرار داده شد. یافته ها: خط کالیبراسیون نمونه های استاندارد در دامنه وزنی 20-200 میکرو گرم با ضریب رگراسیون (r1 =0,996) بدست آورده شد. ضریب تغییرات درون روز و برون روز به ترتیب 6/97 و 8/96 در صد و درصد بازیافت برون روز و درون روز به ترتیب 97/62 و 96/71 محاسبه گردید. حد آشکار سازی بصورت کیفی و کمی در این روش به ترتیب 0/184 و 0/451 میکروگرم بدست آورده شد. نتیجه گیری: روش جدید ارائه شده یک روش عملی و قابل استفاده در اقصی نقاط کشور و به مراتب ارزانتر از روش پراش اشعه ایکس به شماره 142 سازمان OSHA است. داده های اعتبار بخشی این مطالعه به مراتب بهتر از داده های اعلام شده روش شماره 7602 سازمان NIOSH و قابل قیاس با داده های روش شماره 142 سازمان OSHA می باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :بهزاد سرانجام
نویسنده :رضوان زنده دل
نویسنده :سهیلا خداکریم
نویسنده :الهه توکل
نویسنده :نورالدین قراری
نویسنده مسئول :منصور رضازاده آذری
Uncontrolled Keywords:آنالیز، کوارتز، اسپکتروسکوپی FT-IR، اعتباربخشی
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:7552
Deposited By: Mr Behzad Saranjam
Deposited On:22 Jan 1395 07:36
Last Modified:26 Jan 1397 11:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...