title

راهنمای دارودرمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه

جعفری عوری, مهدی ، آریاپور, سارا ، سیدجوادی, مهری (1394) راهنمای دارودرمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه. راهنماي دارودرماني در بيماران نيازمند مراقبت ويژه:پروتكلهاي دارودرماني در بخشهاي مراقبت ويژه براي پزشكان و پرستاران . خانیران, تهران. شابک 6-09-7988-600-978

[img]
پیش نمایش
متنی
234kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.khaniran.com

خلاصه فارسی

از آنجا كه بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه نيازمند مراقبت هاي درماني مختلف و پيچيده مي باشند و به خاطر عدم وجود روش هاي منسجم درماني به صورت پروتوكل، جهت رفع اين كمبود پديدآورندگان با به كارگيري كتاب راهنماي دارودرماني ، الگوريتم هاي درماني را ب هصورت جامع و منظم در اين كتاب آورده اند كه مربوط به بيشترين مشكلات و عارضه هاي سيستماتيك شايع در اين بيماران است. اميد است با به كارگيري كتاب حاضر توسط گروه سلامت روش هاي درماني ب هصورت پروتكلي، منظم و سيستماتيك جلو رود.نوع سند :کتاب
زبان سند : فارسی
نویسنده :مهدی جعفری عوری
نویسنده :سارا آریاپور
نویسنده :مهری سیدجوادی
کلید واژه ها:دارودرمانی، بیماران،مراقبت ویژه
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
W حرفه پزشکی
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :7590
ارائه شده توسط : خانم مهری سیدجوادی
ارائه شده در تاریخ :29 اردبهشت 1395 10:16
آخرین تغییر :26 فروردین 1397 13:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...