title

مطالعه تطبیقی سرفصل دروس رشته های حوزه فناوری اطلاعات سلامت

مهدوی, عبدالله ، عنایتی, سمیرا ، خدام, سولماز ، رضائی, مژده (1395) مطالعه تطبیقی سرفصل دروس رشته های حوزه فناوری اطلاعات سلامت. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img] متنی - نسخه چاپ شده
364kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
244kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://arums.ac.ir/src/fa

خلاصه فارسی

زمینه و هدف:رشته فناوری اطلاعات سلامت،استفاده از فناوری اطلاعات در ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات در حوزه سلامت میباشد. با توجه به نوین بودن پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در بیمارستان های ایران رشته های مرتبط با این حوزه دارای چالش هایی میباشند .هدف از این تحقیق ، تعیین مطابقت بین واحدهای درسی رشته های حوزه فناوری اطلاعات در سلامت جهت تعیین همپوشانی و اهداف مشترک می باشد. روش بررسی : سرفصل دروس رشته های فناوری اطلاعات سلامت (HIT) ، مهندسی فناوری اطلاعات ، انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت (HIM) از طریق مشاوره با اساتید مرتبط با این حوزه ها ،مطابقت داده شد. یافته ها :بررسی تطبیقی برنامه درسی رشته های فوق بیانگر این است که مباحث مربوط به طراحی و توسعه و ارزیابی سیستم های مراقبت بهداشتی درمانی در دو رشته ی مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی مشترک می باشد و همچنین در هر سه رشته فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی واحد درسی پرونده الکترونیک سلامت ارائه میشود که بیانگر اهمیت این مقوله در نظام سلامت می باشد. در مقایسه بین رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات سلامت دروس سیستم های عامل ، برنامه نویسی و شبکه یکسان است اما نسبت مجموع واحد های این دروس به ترتیب 19 به 8 می باشد. درس IT در رشته های انفورماتیک وفناوری اطلاعات سلامت یکی از دروس کلیدی و پایه برنامه درسی دانشجویان این رشته ها می باشد .سرفصل های موجود مربوط به این واحد درسی که در دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می شود تکراری بوده و روزآمد نمی باشد. نتیجه گیری:با توجه به نیاز های نوین جامعه ایران در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت بهتر است تغییراتی جهت همپوشانی سرفصل دروس رشته های ذکر شده با نیاز های محیط کاری انجام گیرد و بدین منظور می توان از سرفصل دروس سایر کشورها استفاده نمود

عنوان انگليسي

A comparative study of curriculum fields of Health Information Technology

خلاصه انگلیسی

Background: Health information technology, use of information technology in the creation and management of information systems in the field of health. With regard to the implementation of new information systems in hospitals in Iran are challenging disciplines related to this field. The aim of this study was to determine the match between the courses in the fields of information technology in health is to determine overlap and common goals.....

نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عبدالله مهدوی
نویسنده :سمیرا عنایتی
نویسنده :سولماز خدام
نویسنده :مژده رضائی
کلید واژه ها:مطالعه تطبیقی،سرفصل دروس،فناوری اطلاعات سلامت،انفورماتیک پزشکی،مهندسی فناوری اطلاعات،مدیریت اطلاعات سلامت
کلید واژه ها (انگلیسی):Comparative study, curriculum, Health Information Technology, Medical Informatics, Information Technology, Health Information Management
موضوعات :W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
W حرفه پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
کد شناسایی :7650
ارائه شده توسط : دکتر عبداله مهدوی
ارائه شده در تاریخ :23 تیر 1395 07:47
آخرین تغییر :23 تیر 1395 07:47

ویرایش های موجود این سند

  • مطالعه تطبیقی سرفصل دروس رشته های حوزه فناوری اطلاعات سلامت. (deposited 23 تیر 1395 07:47) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...