title

تاثیر تزریق داروی آهن سوکروز روی سطوح سرمی آهن و فریتین در موش های صحرایی نژاد ویستار

منافی, فریده and علی پناه مقدم, رضا and نعمتی, علی and ملک زاده, ودود (1395) تاثیر تزریق داروی آهن سوکروز روی سطوح سرمی آهن و فریتین در موش های صحرایی نژاد ویستار. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
364kB
[img]
Preview
Image
244kB

Official URL: http://arums.ac.ir/src/fa

Persian Abstract

چکیده: هدف : تزریق مکرر و منظم خون در بیماران مبتلا به اختلالات خونی مانند تالاسمی، سندرم های میلودیسپلاستیک و آنمی آپلاستیک باعث اضافه باری ثانویه آهن می شود. اضافه باری این عنصر از طریق رسوب در اندام ها و القاء تولید رادیکال های آزاد، مشکلات بالینی فراوانی را برای بیمار ایجاد کرده و حتی می تواند باعث مرگ شود. هدف ما از این مطالعه ایجاد اضافه باری ثانویه آهن درمدل موشی و ارزیابی سطوح سرمی آهن و فریتین می باشد. مواد و روش ها: 200 ( استفاده شد . موش ها به طور تصادفی - در این مطالعه از موش های آزمایشگاهی نر نژاد ویستار در محدوده ی وزنی ) 250 6( تقسیم شدند. به ترتیب در گروه کنترل و تیمار از تزریق داخل صفاقی سرم فیزیولوژی و آهن =n ( به 2 گروه کنترل و تیمار 75 ( به مدت دو هفته ) 12 روز متوالی ( استفاده شد. در روزهای ششم و دوازدهم مطالعه، خون گیری از mg/kg سوکروز )دوز ناحیه دم موش ها انجام گرفت و سطوح سرمی آهن و فریتین سرم اندازه گیری شد. یافته ها : به دنبال تجویز آهن سوکروز ، سطوح سرمی فریتین ، در روزهای ششم و دوازدهم مطالعه به طور معنی داری افزایش و میزان آهن سرم ، در روز ششم به طور معنی داری کاهش یافت. نتیجه گیری : مطالعه انجام شده نشان می دهد که تزریق آهن سوکروز می تواند علاوه بر ایجاد اضافه باری آهن تغییرات چشمگیری را در سطوح سرمی آهن و فریتین ایجاد کند. مطالعه انجام شده توسط این گروه می تواند به عنوان راهگشایی برای مطالعات بیشتر روی روش های درمانی جدید در زمینه درمان اضافه باری آهن باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده :فریده منافی
نویسنده :رضا علی پناه مقدم
نویسنده :علی نعمتی
نویسنده مسئول :ودود ملک زاده
Uncontrolled Keywords:آهن سوکروز، آهن سرم، فریتین، موش صحرایی، ویستار
Subjects:WH Hemic and Lymphatic System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:7675
Deposited By: Dr Ali Nemati
Deposited On:27 Apr 1395 06:57
Last Modified:27 Apr 1395 07:03

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...