title

تاثیر اضافه باری آهن روی سطوح سرمی آنزیم کاتالاز در موش های صحرایی نژاد ویستار

منافی, فریده and علی پناه مقدم, رضا and نعمتی, علی and مهری, آرش and ملک زاده, ودود (1395) تاثیر اضافه باری آهن روی سطوح سرمی آنزیم کاتالاز در موش های صحرایی نژاد ویستار. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text
397kB
[img]
Preview
Image
244kB

Official URL: http://arums.ac.ir/src/fa

Persian Abstract

در بیماران مبتلا به اختلالات خونی از تزریق مکرر خون برای کنترل علایم بالینی بیمار استفاده می شود. با وجود فواید بالینی بسیاري که این کار برای بیماران دارد، در دراز مدت باعث عارضه اجتناب ناپذیر اضافه باری آهن می شود. اضافه باری آهن ، با القاء استرس اکسیداتیو باعث نارسایی اندام های مختلف ، از جمله قلب و کبد می شود. خصوصیت مهم آنزیمهای آنتی اکسیدانی قابل القاء بودن آنها تحت شرایط استرس اکسیداتیو می باشد . هدف ما از این مطالعه ایجاد مدل موشی مبتلا به اضافه باری ثانویه آهن و ارزیابی سطوح سرمی کاتالاز می باشد. مواد و روش ها : 200 گرم انجام گرفت. موش ها به طور - این مطالعه بر روی موش های آزمایشگاهی نر نژاد ویستار در محدوده ی وزنی 250 6( کنترل و تیمار تقسیم شدند. در گروه های کنترل و تیمار به ترتیب از تزریق داخل صفاقی سرم =n ( تصادفی به 2 گروه 75 ( به مدت دو هفته استفاده شد. از موش ها در فواصل زمانی شش و دوازده روز بعد mg/kg فیزیولوژی و آهن سوکروز ) با دوز از شروع تزریق، خون گیری از ناحیه ی دم انجام و سطوح سرمی آنزیم کاتالاز اندازه گیری شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد که سطوح سرمی آنزیمی کاتالاز دو هفته بعد از تزریق آهن سوکروز در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است. )p >0/ به طور معنی داری ) 05 نتیجه گیری : مطالعه انجام شده نشان می دهد که تزریق آهن سوکروز می تواند علاوه بر ایجاد اضافه باری آهن تغییرات چشمگیری را در سطوح سرمی آنزیم کاتالاز ایجاد کند. مطالعه انجام شده توسط این گروه می تواند به عنوان راهگشایی برای مطالعات بیشتر در زمینه کنترل استرس اکسیداتیو در بیماران دچار اضافه باری آهن باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریده منافی
نویسنده :رضا علی پناه مقدم
نویسنده :علی نعمتی
نویسنده :آرش مهری
نویسنده مسئول :ودود ملک زاده
Uncontrolled Keywords:اضافه بار آهن، کاتالاز، موش صحرایی، سیستم آنتی اکسیدانی
Subjects:WH Hemic and Lymphatic System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:7677
Deposited By: Dr Ali Nemati
Deposited On:26 Apr 1395 10:16
Last Modified:20 Jan 1397 13:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...