title

بررسی تاثیرات تغذیه زود هنگام غنی از ال کارنیتین بر عوارض عمل جراحی سرطان مری در بیمارستان‌های شهرستان اردبیل

فیضی, ایرج and نعمتی, علی and عیسی زاده فر, خاطره and اسمعیل پور, سعید (1395) بررسی تاثیرات تغذیه زود هنگام غنی از ال کارنیتین بر عوارض عمل جراحی سرطان مری در بیمارستان‌های شهرستان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
164kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
25kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

848kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

253kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

17kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف: سرطان مری دهمین سرطان شایع در کل جهان است.ایران دومین کشور دارای بالاترین مرگ و میر در اثر سرطان مری در بخش مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی است.از سه دهه پیش مطالعات و آزمایشات بالینی زیادی در جهان انجام گرفته است تا حمایت های تغذیه ای ایده آل و بهترین روش شیوه دریافت آن دربیماران شناسایی گردد. می‌دانیم که تغذیه نامناسب بعد از عمل جراحی سرطان مری خطر عوارض را افزایش می دهد. یکی از فاکتور‌های تغذیه‌ای نسبتا مهم برای بدن انسان، ال‌کارنیتین می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر ال‌کارنیتین بر مبتلایان به سرطان مری انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش ما کارازمایی بالینی تصادفی یک سویه کور می باشد (پژوهشگران).در این مطالعه پس از انتخاب بیماران بر اساس معیار های ورود وخروج ،اطلاعات به صورت چک لیستی استخراج خواهد گردید . حجم کل مطالعه 50 نفر می باشد که به صورت تصادفی به 2 گروه 25 نفری تقسیم می‌شوند. از هر گروه قبل از شروع مطالعه نمونه خونی پایه و نمونه ادرار 24 ساعته گرفته خواهد شد. سپس به گروه آزمایش در اولین روز بعد از عمل رژیم حاوی ال کارنیتین به میزان روزانه 3 گرم در 3 دوز منقسم به همراه رژیم روتین در هر وعده غذایی و به گروه شاهد رژیم بدون کارنیتین در دومین روز بعد از عمل در سه وعده غذایی (رژیم غذایی بیمارستان) از راه ژژنوستومی وسپس دهانی(در صورت تحمل) داده خواهد شد. نمونه خونی روز 10 بعد از شروع رژیم گرفته می شود. عوارض بعد از عمل جراحی در این دو گروه بررسی خواهد شد و نیز میزان تغییرات برخی فاکتورهای خونی مثل شمارش سلول های خون و بالانس نیتروژنی بررسی می شوند. سپس نتایج وارد برنامه آنالیز آماری خواهد شد (001/0>p). یافته‌ها: میانگین سنی بیماران در دو گروه مداخله 5/8±5/59 و در گروه کنترل 7/7±1/60 سال بود. حدود ٪54 از مبتلایان به سرطان مری در مطالعه‌ی حاضر را مردان تشکیل می‌دادند. بررسی تأثیرات ال‌کارنین بر فاکتور‌های خونی نشان داد که ال‌کارنیتین تأثیری بر میزان هموگلوبین، شمار پلاکت‌ها و گلبول‌های سفید خونی در گروه مداخله ندارد. این ماده‌ی غذایی همچنین، باعث کاهش نیتروژن اوره خون (BUN) می‌شود (042/0=p). عوارض بعد از عمل در هر دو گروه ناشایع و تقریبا مشابه بود. همچنین، بیمارانی که بعد از عمل جراحی خود رژیم غنی از ال‌کارنیتین مصرف کرده بودند، مدت زمان کمتری را در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و بخش جراحی بستری بودند و سریع‌تر آماده‌ی ترخیص می‌شدند. نتیجه‌گیری: در نهایت به نظر می‌رسد ال‌کارنیتین حداقل در کوتاه مدت تأثیر قابل توجهی بر سلول‌های خونی نداشته باشد. فرضیه تأثیر مثبت ال کارنیتین بر عوارض ناشی از عمل جراحی سرطان مری در مطالعه‌ی حاضر تأیید نشد. اصلی‌ترین تأثیر ال‌کارنیتین در بیمارانی که تحت عمل جراحی سرطان مری قرار گرفته‌ بودند، تأثیر مثبت بر شاخص‌های نیتروژن این بیماران اعم از BUN و بالانس نیتروژن بود. همچنین، ال‌کارنیتین در بهبود و ترخیص سریع‌تر بیماران از ICU و بخش تأثیر مثبت داشت.

Title

Effects of L-carnitine rich early diet on the esophageal cancer surgery in Ardabil hospitals city.

English Abstract

Introduction: Esophageal cancer is the 10th most common cancer in the world. Iran is the second country with the highest mortality rates of esophageal cancer in the Eastern Mediterranean.Since 3 decades ago, a lot of studies and clinical trials have been done to discover ideal nutrition and caring for patient identification.It is known that poor nutrition after esophageal cancer surgery increases the risk of complications. One fairly important nutritional factor for the human body, is L-carnitine. In this study, the effects of early nutrition rich in L-carnitine is discussed on the complication of esophageal cancer Materials and Methods: This is a randomized single- blind clinical study by researcher. After selection of patients based on inclusion and exclusion criteria, their data will be formed as a check list. The total sample includes 50 subjects equally divided into 2 groups. Before the start of the study, basic blood and urine samples of 24-hour will be taken from each group. The first day, the experimental group will receive a postoperative diet containing 3 grams of L-carnitine per day in 3 divided doses. This will be given with every meal through jejunostomy & then orally (if tolerance), whereas on the first postoperative day, the control group will receive a diet without carnitine along with three meals ( hospital diet ) through jejunostomy & then orally (if tolerance). Blood samples will be taken 10 days after the regime starts. Postoperative complications in the two groups will be discussed as well as the changes in some blood factors such as blood cell count, and nitrogen balance will be examined. Finally, results will be analyzed by the statistical software. Results: The average age in Intervention group was 59.5±8.5 and in Control group was 60.1±7.7 years. Approximately 54% of esophageal cancer patients in our study were male. L-Carnitine has no effect on some of blood factors. This nutrient also decreases serum BUN and improves Nitrogen balance in patients. Postoperative complications in both groups was almost identical and uncommon. L-Carnitine also decreases duration of hospitalization of patients. Conclusions: Finally, it seems that L-carnitine has no effect on blood cells. It decreases serum BUN and improves nitrogen balance of patients. It also seems that L-Carnitine decreases duration of hospitalization of patients.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ایرج فیضی
استاد مشاور :علی نعمتی
استاد مشاور :خاطره عیسی زاده فر
دانشجو :سعید اسمعیل پور
Additional Information:شماره پایان نامه : 570 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:سرطان، مری، ال‌ کارنیتین، تغذیه، بالانس نیتروژن، عوارض جراحی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Carcinoma, esophagus, cancer, L-carnitine, nutrition, Nitrogen balance, Surgical complications
Subjects:WI Digestive System
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry
ID Code:7724
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:04 May 1395 06:30
Last Modified:14 Feb 1399 08:36

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...