title

آگاهی دانشجویان پسر دانشکده علوم پزشکی خلخال از سرطان پستان و ارتباط آن با مشخصات فردی

لطفی, فرزانه and عمراني, رویا and حمزه پور, سمیرا and سادات نجیبی, سمیرا and نصیری, خدیجه and ایوان بقاء, ریحانه (1395) آگاهی دانشجویان پسر دانشکده علوم پزشکی خلخال از سرطان پستان و ارتباط آن با مشخصات فردی. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

[img]
Preview
Text - Submitted Version
639kB
[img]
Preview
Image
206kB

Official URL: http://arums.ac.ir/src/fa

Persian Abstract

مقدمه:سرطان سومین علت مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه می باشد. سرطان پستان در صورت تشخیص به موقعبا درمان موفقیت آمیز بالایی همراه میباشد. بنابراین ارزیابی سطح آگاهی میتواند گام موثری در جهت تشخیص و درمان به موقع این نوع سرطان شود.هدف از مطالعه حاضر بررسی آگاهی دانشجویان پسر دانشکده علوم پزشکی خلخال در مورد سرطان پستان ارتباط آن با مشخصات فردی می باشد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در سال 1393 بر روی 50 نفر از دانشجویان پسر دانشکده علوم پزشکی خلخال انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 20 سوالی محقق ساخته می باشد که با سوالاتی در زمینه علایم، عوامل خطر، روشهای تشخیصی و درمانی سرطان پستان آگاهی آزمودنی ها را مورد سنجش قرار می دهد.داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار تجزیه وتحلیل شد. نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی پسران از علایم سرطان پستان 22/38 درصد،عوامل خطر58/49درصد، روش های تشخیصی 35/42درصد و روش های درمانی 8/78 درصد می باشد. همچنین این نتایج نشان داد بین سن و ترم تحصیلی با میزانآگاهی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (P< 0.05) بحث:مجموع یافته های مطالعه حاضر نشان داد که پسران آگاهی کمی از علایم سرطان پستان دارند، اطلاعات به دست آمده از میزان آگاهی این قشر می تواند در تدوین برنامه های مربوط به سرطان پستان کمک کننده باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فرزانه لطفی
نویسنده مسئول :خدیجه نصیری
نویسنده :ریحانه ایوان بقاء
Uncontrolled Keywords:سرطان پستان - آگاهی - دانشجویان پسر
Subjects:WP Gynecology
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:7772
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:03 Jun 1395 04:49
Last Modified:21 Sep 1395 07:10

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...