title

بررسی تطابق سرفصل دوره کارشناسی پرستاری با نیازهای شغلی از دیدگاه دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم پزشکی خلخال

بهنام موحد, مرتضی ، خاکی, مهران ، نصیری, خدیجه ، کامران, عزیز (1395) بررسی تطابق سرفصل دوره کارشناسی پرستاری با نیازهای شغلی از دیدگاه دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی
423kB
[img]
پیش نمایش
تصویر
206kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://arums.ac.ir/src/fa

خلاصه فارسی

مقدمه: آموزش بنیان همه ی یادگیری ها است و موجب ارتقای بهره وری می شود. بررسي برنامه هاي آموزشي در هر مقطع و رشته تحصيلي يكي از راه كارهاي ارتقا و توسعه برنامه هاي آموزشي بوده و موجب افزايش كارايي و اثربخشي برنامه ها مي شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تطابق سرفصل دوره کارشناسی پرستاری با نیازهای شغلی از دیدگاه دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم پزشکی خلخال می باشد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 50 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم پرستاری دانشکده علوم پزشکی خلخال انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها پس از نمونه گیری با استفاده از نرم افزار SPSS/13 تجذیه و تحلیل شد. نتایج: مجموع یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که ار نظر دانشجویان از بیم دروس پایه آناتومی (72%) ببشترین کاربرد و بیوشیمی (8%) کمترین کاربرد را دارد. از بین دروس اصلی کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری بیشترین (96%) و تغذیه (34%) کمترین کاربرد و از بین دروس اختصاصی دروس داخلی – جراحی (88%) بیشترین کاربرد را در ایفای شغل پرستاری داشته است. بحث: ضعف عملکرد پرستاران ناشی از آموزش های ضعیف دوران تحصیل کارشناسی می باشد که می¬توان با آگاهی از نظرات فارغ التحصیلان در جهت تغییر و بهبود برنامه آنوزشی دوره کارشناسی پرستاری برنامه ریزی کرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده :مرتضی بهنام موحد
نویسنده مسئول :خدیجه نصیری
نویسنده :عزیز کامران
کلید واژه ها:تطابق سرفصل، دانشجویان پرستاری، نیازهای شغلی، رشته پرستاری
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
دانشکده بهداشت > آموزش بهداشت
کد شناسایی :7777
ارائه شده توسط : خانم خدیجه نصیری
ارائه شده در تاریخ :02 شهریور 1395 08:17
آخرین تغییر :26 فروردین 1397 13:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...