title

دانش نامه های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی

زوارقی, رسول ، ابراهیمی, کمال (1387) دانش نامه های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی. فصلنامه کتاب ــ 19 (4). ص.ص.193-210. شاپا 0503-2252

[img]
پیش نمایش
متنی
213kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nastinfo.nlai.ir/article_310.html

خلاصه فارسی

در این مقاله سعی می‌شود ابتدا با مروری بر سیر دانش‌ نامه‌نویسی در جهان به روندی که‌ باعث پدید آمدن نسل سوم دانش‌نامه‌ها موسوم به دانش‌ نامه‌های پویا شد،اشاره گردد.سپس‌ با اشاره به تحولات به وجود آمده در این زمینه به نقش خرد جمعی در تدوین آن‌ها اشاره‌ می‌شود.در بخش بعدی مباحثی در زمینهء ارزیابی کیفیت اطلاعات مندرج در و یکی پدیا به‌ عنوان یک دانش‌ نامهء پویا ارائه می‌شود و در نهایت محدودیت‌های این‌گونه دانش ‌نامه‌ها و راهکارهای اصلاحی آن مورد بررسی قرار می‌گیرند.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :رسول زوارقی
نویسنده :کمال ابراهیمی
اطلاعات اضافی :Indexed in: ISC, Magiran, SID
کلید واژه ها:دانش‌نامه‌های پویا ،خرد جمعی ،ویکی‌پدیا ،سیتیزندیوم ،نسل سوم دانش‌نامه‌ها
موضوعات :WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
کد شناسایی :7793
ارائه شده توسط : دکتر کمال ابراهیمی
ارائه شده در تاریخ :05 شهریور 1396 08:11
آخرین تغییر :05 شهریور 1396 08:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...