title

بررسی اثر عصاره ی اتانولی دارچین بر روی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در موش صحرایی نر دیابتی شده با الوکسان

بخشی, رودابه and بایرامی, ابوالفضل and رضوی, مهدی and ملک زاده, ودود (1395) بررسی اثر عصاره ی اتانولی دارچین بر روی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در موش صحرایی نر دیابتی شده با الوکسان. در: اولین همایش ملی ابن سینا, 1 شهریور 1395, همدان - ایران.

[img]
Preview
Text
417kB
[img]
Preview
Image
248kB

Official URL: http://avicenna.umsha.ac.ir/

Persian Abstract

دیابت قندی یکی از مهمترین مشکلات پزشکی در اغلب کشورها و بویژه ایران می باشد. این بیماری در واقع ناشی از اختلال در سوخت وساز قندها، چربی ها و پروتئین های بدن می باشد. هدف از انجام این بررسی ارزیابی اثر درمانی عصاره ی ساقه دارچین بر روی موشهای آزمایشگاهی دیابتی شده بود. مواد و روشهای مورد استفاده در این مطالعه بدین صورت می باشد؛ در این مطالعه تجربی 30 سر رت از نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند برای دیابتی نمودن موش ها 170 میلی گرم بر کیلوگرم داروی الوکسان با توجه به وزن موشها به آنها القا شد مدت زمان این مطالعه 21 روز بود گروها به این ترتیب تقسیم بندی شدند: گروه اول: گروه کنترل که فقط آب و غذای معمولی را دریافت کردند. گروه دوم: گروه دیابتی روزانه فقط آب و غذای معمولی را دریافت کردند. گروه سوم: گروه دیابتی روزانه 100 میلیگرم برکیلوگرم عصاره ی اتانولی دارچین به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه چهارم: این گروه دیابتی به میزان 100 میلی بر کیلوگرم داروی شیمیایی متفورمین را روزانه به صورت گاواژ دریافت کردند. پس از خونگیری از قلب، میزان قند خون، تری گلیسرید،کلسترول تعیین شد و مقایسه بین گروهها با استفاده از نرم افزارSpss آنالیزواریانس یکطرفه و آزمون لوین، آزمون کولموگروف و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند. سطح معنی دار (p0/01) برای آنالیز داده ها در نظر گرفته شد. یافته های این مطالعه نشان داد که؛ عصاره ی اتانولی دارچین سبب کاهش معنی دار در غلظت گلوکز(p0/01)تری گلیسرید( p0/01)در موشهای دیابتی تحت درمان نسبت به گروه دیابتی شده است اما تغییر معناداری در کلسترول گروههای دیابتی یافت نشده است. بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که؛ دارچین احتمالاً با داشتن ترکیبات فلاونویئدی و آنتی اکسیدانی از طریق افزایش برداشت گلوکز توسط سلولهای مختلف بدن و با کاهش استرس اکسیداتیو باعث اصلاح شاخص های بیوشیمیایی خون شده است.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :رودابه بخشی
نویسنده :ودود ملک زاده
Uncontrolled Keywords:دارچین، دیابت، قند خون، پروفایل لیپیدی، متفورمین
Subjects:WH Hemic and Lymphatic System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
ID Code:7855
Deposited By: Dr Ali Nemati
Deposited On:25 Oct 1395 06:34
Last Modified:21 Mar 1396 09:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...